Szerző Téma: Eladó autók  (Megtekintve 222333 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

CDX

 • Vendég
Eladó autók
« Dátum: 2009 Február, 03, 11:17:43 am »
Itt lehet hirdetni, ajánlani eladó autókat
« Utoljára szerkesztve: 2016 December, 12, 20:50:42 pm írta HFT »

Nem elérhető DT

 • Daewoo-Chevy Angel!
 • **
 • Hozzászólások: 5501
 • Nem: Férfi
 • Chevrolet Orlando 1.8 LT Plus
  • Profil megtekintése
Re:Eladó autók
« Válasz #1 Dátum: 2012 November, 03, 17:35:01 pm »
Mivel idén már kötelezőadás-vételkor az óraállást is rögzíteni, ezért nincs értelme a levett autókat 2-3 adásvétel (amik 1 héten belül meglennének) után visszatekert órával eladni. A Rendőrségtől levett autók km. futását jegyzőkönyvben rögzítik, utána a lízing cég eladásakor és a szerződésben rögzített az állás. lehet bele mást írni, csak az idén már kiderül.


Hogyan?

Ha bemegyek egy kereskedőhöz - aki megvette a lízingcégtől - akkor honnan tudhatom meg az előző adásvételkori km állást?


Lekéred a nyilvántartásból.


No ez jó hír! mi a lehetőség import használt járgánynál?
Ha megköttetett az alku és a végén azt mondja a nepper: adok 20 rugóval többet, ha kevesebb km-t írunk be? Az már okirat hamisítás?
Pontosan! :igaz:

Mindezt hol? Okmányiroda?
Kb. ilyen az adásvételi amit az eladónak kéne leadni az önkormányzatnál.
Tájékoztató jellegű iratminta! (forrás: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának honlapja; www.nyilvantarto.hu)

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat

A jármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:
visszterhes      /   ingyenes      vagyonátruházás
amely létrejött egyrészről
(természetes személy esetén)
               
Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:

.........................................................................................

Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
Képviselője
Családi és utóneve:..............................................

a továbbiakban mint Eladó,
másrészről
(természetes személy esetén)
               
Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Megnevezése: .........................................................................................
 
Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
Képviselője
Családi és utóneve:..............................................

a továbbiakban mint Vevő
(együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1./   Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a ……………… forgalmi rendszámú ……………..…… gyártmányú, …………………….. alvázszámú, ................  fajtájú (pl: személygépkocsi, tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár stb) jármű. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: ................
A járműhöz tartozó törzskönyv sorszáma: ................
2./   Eladó az 1./ pontban megjelölt járművet.........év...........hó............napon ...... óra .......perc a Vevő birtokába, használatába adja.
3./   A megjelölt jármű birtokba, használatba adásakor a kilométer számláló műszer által jelzett érték:……………..km.
4./   Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja: .............év.................hónap.............nap.
5./   Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.
6./   Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) jelen magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy megküldésével.
7./   A járműhöz tartozó okmányok Eladó részéről történő átadásának és Vevő részéről történő átvételének dátuma: ...........év..............hó.........nap
8./   Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.
9./   Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.
10./   Egyéb feltételek:
...

Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Kelt:…………… (város/község neve), ……… év …………… hó ...... napján.

……………………………………………..     ……………………………………………….
                   Eladó                  Vevő

Előttünk mint tanúk előtt:

1.   Családi és utónév:……………………………….……
lakcím :…………………………………...

2. Családi és utónév:……………………………….……
lakcím :…………………………………...
« Utoljára szerkesztve: 2012 November, 03, 20:23:51 pm írta DT »
 • Chevrolet Orlando 1.8 LT Plus
 • Budapest
A szivem másik csücske: Daewoo Tacuma 1.6 SX AC ABS (2003)

Elérhető attis

 • Daewoo-Chevy God!
 • ***
 • Hozzászólások: 6820
  • Profil megtekintése
Re:Eladó autók
« Válasz #2 Dátum: 2012 November, 03, 20:12:50 pm »
átfutottam, ebben hol a km számláló állása?

Élethelyzet:
Akarok venni egy verdát. Hol tudom lekérdezni hogy a jelenlegi eladó mennyivel vette a verdát?
Hol tudom lekérdezni, hogy az előző mennyivel vette?
Az n-1 -edik?

 • Duster, előtte H-Astra kombi, Lacetti SW, Nubira3, Espero 2.0aut
 • Szfehérvár, Balaton, M7, Bp
attis

Nem elérhető DT

 • Daewoo-Chevy Angel!
 • **
 • Hozzászólások: 5501
 • Nem: Férfi
 • Chevrolet Orlando 1.8 LT Plus
  • Profil megtekintése
Re:Eladó autók
« Válasz #3 Dátum: 2012 November, 03, 20:36:58 pm »
átfutottam, ebben hol a km számláló állása?

Élethelyzet:
Akarok venni egy verdát. Hol tudom lekérdezni hogy a jelenlegi eladó mennyivel vette a verdát?
Hol tudom lekérdezni, hogy az előző mennyivel vette?
Az n-1 -edik?
A 3. pont, csak rosszul másoltam ki.
Amennyiben kereskedőtől veszed, annak egy ilyen típusú, vagy hasonló, de minden képpen a km-t jelző adásvételi jegyzőkönyvének kell lenni, amit neki is meg kéne őriznie egy példányban (már csak saját érdekében is), vagy ha bizományosiban árulja, akkor meg azért. Tehát rajta van az előző tulaj, annak lakcíme > eladó önkormányzata ebből tudható> adatbázisból lekérdezik, vagy visszakeresik. Amikor a Tacumámat eladtam kereskedésbe, akkor én is ilyen ill. hasonló, de a tényszerű adatokat tartalmazó (alváz-, forgalmi-, törzskönyv-, személyi-  stb. számok, átadás pontos időpontja, km óra állása stb) magánokiratot töltöttem ki. Egyébként a mostani ECU-s autók km-t is tárolnak, azok kiolvashatók, még ha az órát tekergették is. Nekem pl.az óra többet mutatott mint az ECU.
 • Chevrolet Orlando 1.8 LT Plus
 • Budapest
A szivem másik csücske: Daewoo Tacuma 1.6 SX AC ABS (2003)

Zsozso09

 • Vendég
Re:Eladó autók
« Válasz #4 Dátum: 2012 November, 03, 20:52:32 pm »
átfutottam, ebben hol a km számláló állása?

Élethelyzet:
Akarok venni egy verdát. Hol tudom lekérdezni hogy a jelenlegi eladó mennyivel vette a verdát?
Hol tudom lekérdezni, hogy az előző mennyivel vette?
Az n-1 -edik?

Én értem az aggályaidat, és jogosak. Félő, hogy ezen nem fog múlni semmi... az okmányiroda meg... na onnan tudjál meg bármilyen adatot, pláne, ha az nem a sajátod. Személyiségi jog meg a többi... tutira semmit nem adnak ki. Arról nem is beszélve, ha az ország másik végében volt előtte a kocsi, akkor átkocsikázol több száz km-t hogy az előző tulaj adásvételiét kikérd? Irreális feltevés.

A megoldás szerintem csak az lenne, ha lenne olyan számláló, amit nem lehet feltörni (no de azt tudjuk, hogy olyan szoftver még nem volt a világtörténelemben, aminek a törését nem tették volna fel a megjelenés után 3 perccel a netre) és ha lenne ilyen szoftver, akkor pedig kötelezném az átírás előtt az eredetvizsgást, hogy mondja meg, hogy mennyi és azt egy rendőrségi vagy egyéb nyilvántartásba írja be. De ez feltételezné azt is, hogy az eredetvizsgát még a szerződés aláírása előtt meg kéne ejteni.

josh

 • Vendég
Re:Eladó autók
« Válasz #5 Dátum: 2012 November, 03, 20:56:05 pm »
A megoldás szerintem csak az lenne, ha lenne olyan számláló, amit nem lehet feltörni (no de azt tudjuk, hogy olyan szoftver még nem volt a világtörténelemben, aminek a törését nem tették volna fel a megjelenés után 3 perccel a netre) és ha lenne ilyen szoftver, akkor pedig kötelezném az átírás előtt az eredetvizsgást, hogy mondja meg, hogy mennyi és azt egy rendőrségi vagy egyéb nyilvántartásba írja be. De ez feltételezné azt is, hogy az eredetvizsgát még a szerződés aláírása előtt meg kéne ejteni.

Élethelyzet:
Elromlik a kocsidban a computer. Az új 1millió ft + áfa, a kocsid 1,5milliót ér. Bontóba egy ilyen ecu 500e ft bruttó, számla nélkül kicsit olcsóbb. De abban a te valós 85.000km-ed helyett, 250.000km van.
No ezért kell átírhatónak lennie. Maximum a gyár megtartja magának, hogy hogyan, de az is ki fog szivárogni előbb-utóbb.

Nem elérhető DT

 • Daewoo-Chevy Angel!
 • **
 • Hozzászólások: 5501
 • Nem: Férfi
 • Chevrolet Orlando 1.8 LT Plus
  • Profil megtekintése
Re:Eladó autók
« Válasz #6 Dátum: 2012 November, 03, 21:00:37 pm »
átfutottam, ebben hol a km számláló állása?

Élethelyzet:
Akarok venni egy verdát. Hol tudom lekérdezni hogy a jelenlegi eladó mennyivel vette a verdát?
Hol tudom lekérdezni, hogy az előző mennyivel vette?
Az n-1 -edik?

Én értem az aggályaidat, és jogosak. Félő, hogy ezen nem fog múlni semmi... az okmányiroda meg... na onnan tudjál meg bármilyen adatot, pláne, ha az nem a sajátod. Személyiségi jog meg a többi... tutira semmit nem adnak ki. Arról nem is beszélve, ha az ország másik végében volt előtte a kocsi, akkor átkocsikázol több száz km-t hogy az előző tulaj adásvételiét kikérd? Irreális feltevés.

A megoldás szerintem csak az lenne, ha lenne olyan számláló, amit nem lehet feltörni (no de azt tudjuk, hogy olyan szoftver még nem volt a világtörténelemben, aminek a törését nem tették volna fel a megjelenés után 3 perccel a netre) és ha lenne ilyen szoftver, akkor pedig kötelezném az átírás előtt az eredetvizsgást, hogy mondja meg, hogy mennyi és azt egy rendőrségi vagy egyéb nyilvántartásba írja be. De ez feltételezné azt is, hogy az eredetvizsgát még a szerződés aláírása előtt meg kéne ejteni.
Az önkormányzatok központi adatbázisból dolgoznak már jó pár éve. Vagyis bárhonnan lekérdezhetőek az adatok.
A műszaki vizsga alkalmával is már rég óta kötelezően fel kell vezetni a km óra állását. A vizsga adatai is központi rendszerre vannak feltöltve. Ezek nem személyiségi jogi adatok.  :igaz:
 • Chevrolet Orlando 1.8 LT Plus
 • Budapest
A szivem másik csücske: Daewoo Tacuma 1.6 SX AC ABS (2003)

Elérhető attis

 • Daewoo-Chevy God!
 • ***
 • Hozzászólások: 6820
  • Profil megtekintése
Re:Eladó autók
« Válasz #7 Dátum: 2012 November, 06, 22:05:54 pm »
attis, eladod az autód? mit veszel helyette?
pár napja volt egy cikk a hasznát H astra caravan 1.7 cdtiről, ajánlom figyelmedbe.

Nem tervezem csak ha beüt a lottó 5-ös. :)
Akkor pedig nem veszek semmit helyette, mert minek? Majd én parkolok?!?! Majd én mosok kocsit?!?! Majd én nem iszom sört?!?!?
Naugye...
Majd taxival megyek találkozóra. Szólok, hogy daewoo-t küldjenek...

Eredetileg 300-350e km-re akartam autót, azért van ez.
Az élet változott, most nem kell mennem, így kb OT vizsgás lesz, mire belekerül a tervezett futás...

ui: 157.000 km, eredeti gyári fékbetétekkel. Kopásjelző alá befért egy csavarnyúzó, azaz van még rajta anyag :O) Agyon van kímélve...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ui2: Ha mégis veszek valamit, akkor vmi olyat amiben nagy a hely HÁTUL. A sok bizbasz nem érdekel, azokat a sofőr kezeli majd  :szetvert:
ui3: És ukrán rendszámos lesz. Elöl ül majd Igor és Szása, a jogi képviselőim  :sunyi:
« Utoljára szerkesztve: 2012 November, 06, 22:08:54 pm írta attis »
 • Duster, előtte H-Astra kombi, Lacetti SW, Nubira3, Espero 2.0aut
 • Szfehérvár, Balaton, M7, Bp
attis

zsola

 • Vendég
Re:Eladó autók
« Válasz #8 Dátum: 2012 November, 07, 03:39:17 am »
átfutottam, ebben hol a km számláló állása?

Élethelyzet:
Akarok venni egy verdát. Hol tudom lekérdezni hogy a jelenlegi eladó mennyivel vette a verdát?
Hol tudom lekérdezni, hogy az előző mennyivel vette?
Az n-1 -edik?
mint már írták elöttem,azét ennek után alehet nézni. de Joshnak igaza van.
ott van az én esetem.
Az autóm standard óracsoportal vettem meg. volt benne 105000km.ekkor én vizsgáztattam műszakira. felírtak minden adatot.fénykép etc etc.
Aztán 10000km múlva kicseréltem az óracsoportot prémium felszereltségűre,egérmozi etc etc. na ebben volt 150000km. automata váltós autóban volt.
ráraktuk a gépet, átváltottuk a kijelzést manuális váltós kocsiéra,és ennyi.
 A régi óracsoport itt a szekrényemben.
gondolom hihetetlen lenne, ha 2 év múlva valós 200k nál visszarakom a régi órát 110k kilómétert mutatva.
de pénzt nem fogok költeni arra, hogy visszaírassam a mostani óra állását a régiére. :D :D

bár nekem itthon fel van írva a régi óra állása,és az új bekerülésének ideje,hogy tudjam a szervízeket követni. de eladáskor ezt megkapja az eladó :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo:

arról nem is beszélve, hogy az autómhoz egy esp kapcsolót nem tudtak adni alávzszám szerint.
mert uyge gyárilag nem volt benne. azt utólag tettük bele. 2szintet lépett felfele a kocsim felszereltségben. előre röhögök azon aki megveszi, mert eléggé túl van pakolva ahhoz képest ami volt benne.
és a renaultnál tökfejek. csak alvázszám szerint tudnak alkatrészt adni. szóval ami e szerint nincs az autódban, ahhoz nincs alaktrész :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo:

Nem elérhető McRae

 • Hallott már a Daewoo-ról
 • ***
 • Hozzászólások: 241
 • Nem: Férfi
  • Profil megtekintése
Re:Eladó autók
« Válasz #9 Dátum: 2013 Augusztus, 28, 15:23:23 pm »
Mostanában megnéztem egy elsőtulajos G Astrát. 110 000km-el. Magánszemélytől. Sok helyen meg volt húzva illetve karcolva, pedig azt irták jó esztétikai állapotban.. Aztán a másik, hogy csattogott a lánc, kemény volt a kuplung fékek sem voltak a helyzet magaslatán, pedig azt irták kiváló műszaki állapotban. Megnéztem a gumikat, szerintem még a gyári volt rajta, széjjel repedezve.
Ebből csak annyit akartam kihozni, hiába első tulajos vezetett szervizkönyves, ha az olajcserén kivűl nagyon mást nem csinál az emberke. És a másik bosszantó, hogy telefonba is azt mondják mennyire jó és szuper az autó, aztán egy nagy csalódás mikor megláttam. És ha még ezért több száz km is kell utazni, na az az igazán bosszantó.
 • Aveo 1.2 16V
 • Tatabánya-Székesfehérvár-Budapest

Nem elérhető probika

 • Látott már olyat, aki látott Daewoo-t
 • **
 • Hozzászólások: 56
  • Profil megtekintése
Re:Eladó autók
« Válasz #10 Dátum: 2013 Augusztus, 28, 17:29:49 pm »
Mostanában megnéztem egy elsőtulajos G Astrát. 110 000km-el. Magánszemélytől. Sok helyen meg volt húzva illetve karcolva, pedig azt irták jó esztétikai állapotban.. Aztán a másik, hogy csattogott a lánc, kemény volt a kuplung fékek sem voltak a helyzet magaslatán, pedig azt irták kiváló műszaki állapotban. Megnéztem a gumikat, szerintem még a gyári volt rajta, széjjel repedezve.
Ebből csak annyit akartam kihozni, hiába első tulajos vezetett szervizkönyves, ha az olajcserén kivűl nagyon mást nem csinál az emberke. És a másik bosszantó, hogy telefonba is azt mondják mennyire jó és szuper az autó, aztán egy nagy csalódás mikor megláttam. És ha még ezért több száz km is kell utazni, na az az igazán bosszantó.

Ez tényleg szívás...ott állok, legszívesebben elküldeném a halál fa***ra, de próbálok viselkedni, 200 km. mögöttem, szóval ciki az egész. Ezt úgy próbálom megelőzni, hogy amennyire lehet kikérdezem a tulajt, és mint fentebb írtam több képet kérek tőle e-mailbben, de hát ez sem garancia.
 • Daewoo Tico SX
 • Pécs

rob

 • Vendég
Re:Eladó autók
« Válasz #11 Dátum: 2013 November, 18, 11:07:57 am »
Sziasztok!

Eladó lett a családban egy vadonat új, nyár elején szalonból vett autó. Egész nyáron a garázsban állt...

Chevrolet AVEO, 2013-as, 975km-el benne eladó.
- 1.4 benzines, 100 LE MT5

LTZ felszereltségű:
- Menetstabilizátor kipörgésgátlóval (ESC + TC)
- Visszagurulásgátló rendszer (HSA)
- ABS
- Vezető- és utasoldali, oldal- és függönylégzsák
- Tempomat
- Tolatóradar
- Bőr kormánykerék
- Klíma
- Állítható magasságú és mélységű vezetőülés
- Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop
- Elektromos ablakemelő elöl és hátul
- Elektromosan állítható, fűthető tükrök
- Távirányítású központi zár, bicskakulcssal
- Automatikus fényszóróvezérlés, Automata Nappali fény
- Ködfényszóró
- Hazakísérő fény
- CD-s rádió MP3 lejátszóval, AUX bemenet USB csatlakozóval, 6 hangszóró
- Bluetooth telefonkihangosító
- Kormányról irányítható audiorendszer és bluetooth
- 60/40 arányban dönthető hátsó ülések
- 15" könnyűfém felni, Continental gumi
- Defektjavító hab helyett teljes értékű pótkerék, emelővel
- hátsó ablakok és csomagtér ajtó ablak lefóliázva, tanusítványos SkyFol, 7 év garanciával

Az autóra még 4,5 év gyári garancia van, 2,5 év Assistance-al.


Elérhető Szassza

 • Klub Titkár
 • Daewoo-Chevy God!
 • ****
 • Hozzászólások: 11142
 • Nem: Férfi
 • Predator
  • Profil megtekintése
  • Magyar Daewoo-Chevrolet Klub
Re:Eladó autók
« Válasz #12 Dátum: 2013 November, 18, 11:11:04 am »
egy árat is tudnál írni ? :oke:
 • Daewoo Nexia 1.5 8v 1996 GLE,Daewoo Matiz 1998, Seat Cordoba 2004, Hyundai IX35 2013
 • Vép (Szombathely, Lukácsháza)

rob

 • Vendég
Re:Eladó autók
« Válasz #13 Dátum: 2013 November, 18, 16:20:13 pm »
Irányár kábé 3.1M.

rob

 • Vendég
Re:Eladó autók
« Válasz #14 Dátum: 2013 November, 21, 11:40:32 am »

Nem elérhető HFT

 • Klubtag
 • Globális moderátor
 • Daewoo-Chevy Angel!
 • *****
 • Hozzászólások: 5339
 • Nem: Férfi
 • Globális moderátor
  • Profil megtekintése
  • FB
Re:Eladó autók
« Válasz #15 Dátum: 2013 November, 21, 18:36:56 pm »
 • Tico:1999-2001, Matiz: 2002-2006, Nubira: 2004-2008, Tacuma: 2006-2010, Orlando: 2013-2016
 • Dunaharaszti
HFT

rob

 • Vendég
Re:Eladó autók
« Válasz #16 Dátum: 2013 November, 21, 21:58:20 pm »
A 62 éves tulajdonos úgy döntött, hogy öregnek érzi már magát a vezetéshez. Kijelentette, hogy a jogsit leteszi, kész. 18 éves kora óta vezet balesetmentesen, szerinte itt a vége. Nem kell neki autó, ezért adja el.

Nem elérhető HFT

 • Klubtag
 • Globális moderátor
 • Daewoo-Chevy Angel!
 • *****
 • Hozzászólások: 5339
 • Nem: Férfi
 • Globális moderátor
  • Profil megtekintése
  • FB
Re:Eladó autók
« Válasz #17 Dátum: 2013 November, 23, 11:13:42 am »
A 62 éves tulajdonos úgy döntött, hogy öregnek érzi már magát a vezetéshez. Kijelentette, hogy a jogsit leteszi, kész. 18 éves kora óta vezet balesetmentesen, szerinte itt a vége. Nem kell neki autó, ezért adja el.

Köszönöm szépen!
Ha tényleg csak ennyi, akkor valaki jól járhat vele!  :oke:
 • Tico:1999-2001, Matiz: 2002-2006, Nubira: 2004-2008, Tacuma: 2006-2010, Orlando: 2013-2016
 • Dunaharaszti
HFT

Elérhető Szassza

 • Klub Titkár
 • Daewoo-Chevy God!
 • ****
 • Hozzászólások: 11142
 • Nem: Férfi
 • Predator
  • Profil megtekintése
  • Magyar Daewoo-Chevrolet Klub
Re:Eladó autók
« Válasz #18 Dátum: 2013 December, 18, 19:57:03 pm »
 • Daewoo Nexia 1.5 8v 1996 GLE,Daewoo Matiz 1998, Seat Cordoba 2004, Hyundai IX35 2013
 • Vép (Szombathely, Lukácsháza)

Nem elérhető Tomy61

 • Klubtag
 • Daewoo Maister!
 • ********
 • Hozzászólások: 2201
 • Nem: Férfi
  • Profil megtekintése
Re:Eladó autók
« Válasz #19 Dátum: 2014 Február, 03, 19:39:53 pm »
Keresek megvételre Chevrolet Lacetti SW- t. Minél fiatalabb és max. 70000 km-rel. Természetesen benzines, EURO-4-es.
« Utoljára szerkesztve: 2014 Február, 03, 19:51:45 pm írta Tomy61 »