..::Magyar Daewoo - Chevrolet Klub::..

Komolyan => Adás-Vétel-Csere => A témát indította: CDX - 2009 Február, 03, 11:17:43 am

Cím: Eladó autók
Írta: CDX - 2009 Február, 03, 11:17:43 am
Itt lehet hirdetni, ajánlani eladó autókat
Cím: Re:Eladó autók
Írta: DT - 2012 November, 03, 17:35:01 pm
Mivel idén már kötelezőadás-vételkor az óraállást is rögzíteni, ezért nincs értelme a levett autókat 2-3 adásvétel (amik 1 héten belül meglennének) után visszatekert órával eladni. A Rendőrségtől levett autók km. futását jegyzőkönyvben rögzítik, utána a lízing cég eladásakor és a szerződésben rögzített az állás. lehet bele mást írni, csak az idén már kiderül.


Hogyan?

Ha bemegyek egy kereskedőhöz - aki megvette a lízingcégtől - akkor honnan tudhatom meg az előző adásvételkori km állást?


Lekéred a nyilvántartásból.


No ez jó hír! mi a lehetőség import használt járgánynál?
Ha megköttetett az alku és a végén azt mondja a nepper: adok 20 rugóval többet, ha kevesebb km-t írunk be? Az már okirat hamisítás?
Pontosan! :igaz:

Mindezt hol? Okmányiroda?
Kb. ilyen az adásvételi amit az eladónak kéne leadni az önkormányzatnál.
Tájékoztató jellegű iratminta! (forrás: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának honlapja; www.nyilvantarto.hu)

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat

A jármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege:
visszterhes      /   ingyenes      vagyonátruházás
amely létrejött egyrészről
(természetes személy esetén)
               
Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:

.........................................................................................

Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
Képviselője
Családi és utóneve:..............................................

a továbbiakban mint Eladó,
másrészről
(természetes személy esetén)
               
Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
személyazonosságát igazoló okmány sorszáma: …………………….…………….
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Megnevezése: .........................................................................................
 
Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
Képviselője
Családi és utóneve:..............................................

a továbbiakban mint Vevő
(együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1./   Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a ……………… forgalmi rendszámú ……………..…… gyártmányú, …………………….. alvázszámú, ................  fajtájú (pl: személygépkocsi, tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár stb) jármű. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: ................
A járműhöz tartozó törzskönyv sorszáma: ................
2./   Eladó az 1./ pontban megjelölt járművet.........év...........hó............napon ...... óra .......perc a Vevő birtokába, használatába adja.
3./   A megjelölt jármű birtokba, használatba adásakor a kilométer számláló műszer által jelzett érték:……………..km.
4./   Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja: .............év.................hónap.............nap.
5./   Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.
6./   Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) jelen magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy megküldésével.
7./   A járműhöz tartozó okmányok Eladó részéről történő átadásának és Vevő részéről történő átvételének dátuma: ...........év..............hó.........nap
8./   Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.
9./   Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.
10./   Egyéb feltételek:
...

Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Kelt:…………… (város/község neve), ……… év …………… hó ...... napján.

……………………………………………..     ……………………………………………….
                   Eladó                  Vevő

Előttünk mint tanúk előtt:

1.   Családi és utónév:……………………………….……
lakcím :…………………………………...

2. Családi és utónév:……………………………….……
lakcím :…………………………………...
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2012 November, 03, 20:12:50 pm
átfutottam, ebben hol a km számláló állása?

Élethelyzet:
Akarok venni egy verdát. Hol tudom lekérdezni hogy a jelenlegi eladó mennyivel vette a verdát?
Hol tudom lekérdezni, hogy az előző mennyivel vette?
Az n-1 -edik?

Cím: Re:Eladó autók
Írta: DT - 2012 November, 03, 20:36:58 pm
átfutottam, ebben hol a km számláló állása?

Élethelyzet:
Akarok venni egy verdát. Hol tudom lekérdezni hogy a jelenlegi eladó mennyivel vette a verdát?
Hol tudom lekérdezni, hogy az előző mennyivel vette?
Az n-1 -edik?
A 3. pont, csak rosszul másoltam ki.
Amennyiben kereskedőtől veszed, annak egy ilyen típusú, vagy hasonló, de minden képpen a km-t jelző adásvételi jegyzőkönyvének kell lenni, amit neki is meg kéne őriznie egy példányban (már csak saját érdekében is), vagy ha bizományosiban árulja, akkor meg azért. Tehát rajta van az előző tulaj, annak lakcíme > eladó önkormányzata ebből tudható> adatbázisból lekérdezik, vagy visszakeresik. Amikor a Tacumámat eladtam kereskedésbe, akkor én is ilyen ill. hasonló, de a tényszerű adatokat tartalmazó (alváz-, forgalmi-, törzskönyv-, személyi-  stb. számok, átadás pontos időpontja, km óra állása stb) magánokiratot töltöttem ki. Egyébként a mostani ECU-s autók km-t is tárolnak, azok kiolvashatók, még ha az órát tekergették is. Nekem pl.az óra többet mutatott mint az ECU.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Zsozso09 - 2012 November, 03, 20:52:32 pm
átfutottam, ebben hol a km számláló állása?

Élethelyzet:
Akarok venni egy verdát. Hol tudom lekérdezni hogy a jelenlegi eladó mennyivel vette a verdát?
Hol tudom lekérdezni, hogy az előző mennyivel vette?
Az n-1 -edik?

Én értem az aggályaidat, és jogosak. Félő, hogy ezen nem fog múlni semmi... az okmányiroda meg... na onnan tudjál meg bármilyen adatot, pláne, ha az nem a sajátod. Személyiségi jog meg a többi... tutira semmit nem adnak ki. Arról nem is beszélve, ha az ország másik végében volt előtte a kocsi, akkor átkocsikázol több száz km-t hogy az előző tulaj adásvételiét kikérd? Irreális feltevés.

A megoldás szerintem csak az lenne, ha lenne olyan számláló, amit nem lehet feltörni (no de azt tudjuk, hogy olyan szoftver még nem volt a világtörténelemben, aminek a törését nem tették volna fel a megjelenés után 3 perccel a netre) és ha lenne ilyen szoftver, akkor pedig kötelezném az átírás előtt az eredetvizsgást, hogy mondja meg, hogy mennyi és azt egy rendőrségi vagy egyéb nyilvántartásba írja be. De ez feltételezné azt is, hogy az eredetvizsgát még a szerződés aláírása előtt meg kéne ejteni.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: josh - 2012 November, 03, 20:56:05 pm
A megoldás szerintem csak az lenne, ha lenne olyan számláló, amit nem lehet feltörni (no de azt tudjuk, hogy olyan szoftver még nem volt a világtörténelemben, aminek a törését nem tették volna fel a megjelenés után 3 perccel a netre) és ha lenne ilyen szoftver, akkor pedig kötelezném az átírás előtt az eredetvizsgást, hogy mondja meg, hogy mennyi és azt egy rendőrségi vagy egyéb nyilvántartásba írja be. De ez feltételezné azt is, hogy az eredetvizsgát még a szerződés aláírása előtt meg kéne ejteni.

Élethelyzet:
Elromlik a kocsidban a computer. Az új 1millió ft + áfa, a kocsid 1,5milliót ér. Bontóba egy ilyen ecu 500e ft bruttó, számla nélkül kicsit olcsóbb. De abban a te valós 85.000km-ed helyett, 250.000km van.
No ezért kell átírhatónak lennie. Maximum a gyár megtartja magának, hogy hogyan, de az is ki fog szivárogni előbb-utóbb.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: DT - 2012 November, 03, 21:00:37 pm
átfutottam, ebben hol a km számláló állása?

Élethelyzet:
Akarok venni egy verdát. Hol tudom lekérdezni hogy a jelenlegi eladó mennyivel vette a verdát?
Hol tudom lekérdezni, hogy az előző mennyivel vette?
Az n-1 -edik?

Én értem az aggályaidat, és jogosak. Félő, hogy ezen nem fog múlni semmi... az okmányiroda meg... na onnan tudjál meg bármilyen adatot, pláne, ha az nem a sajátod. Személyiségi jog meg a többi... tutira semmit nem adnak ki. Arról nem is beszélve, ha az ország másik végében volt előtte a kocsi, akkor átkocsikázol több száz km-t hogy az előző tulaj adásvételiét kikérd? Irreális feltevés.

A megoldás szerintem csak az lenne, ha lenne olyan számláló, amit nem lehet feltörni (no de azt tudjuk, hogy olyan szoftver még nem volt a világtörténelemben, aminek a törését nem tették volna fel a megjelenés után 3 perccel a netre) és ha lenne ilyen szoftver, akkor pedig kötelezném az átírás előtt az eredetvizsgást, hogy mondja meg, hogy mennyi és azt egy rendőrségi vagy egyéb nyilvántartásba írja be. De ez feltételezné azt is, hogy az eredetvizsgát még a szerződés aláírása előtt meg kéne ejteni.
Az önkormányzatok központi adatbázisból dolgoznak már jó pár éve. Vagyis bárhonnan lekérdezhetőek az adatok.
A műszaki vizsga alkalmával is már rég óta kötelezően fel kell vezetni a km óra állását. A vizsga adatai is központi rendszerre vannak feltöltve. Ezek nem személyiségi jogi adatok.  :igaz:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2012 November, 06, 22:05:54 pm
attis, eladod az autód? mit veszel helyette?
pár napja volt egy cikk a hasznát H astra caravan 1.7 cdtiről, ajánlom figyelmedbe.

Nem tervezem csak ha beüt a lottó 5-ös. :)
Akkor pedig nem veszek semmit helyette, mert minek? Majd én parkolok?!?! Majd én mosok kocsit?!?! Majd én nem iszom sört?!?!?
Naugye...
Majd taxival megyek találkozóra. Szólok, hogy daewoo-t küldjenek...

Eredetileg 300-350e km-re akartam autót, azért van ez.
Az élet változott, most nem kell mennem, így kb OT vizsgás lesz, mire belekerül a tervezett futás...

ui: 157.000 km, eredeti gyári fékbetétekkel. Kopásjelző alá befért egy csavarnyúzó, azaz van még rajta anyag :O) Agyon van kímélve...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ui2: Ha mégis veszek valamit, akkor vmi olyat amiben nagy a hely HÁTUL. A sok bizbasz nem érdekel, azokat a sofőr kezeli majd  :szetvert:
ui3: És ukrán rendszámos lesz. Elöl ül majd Igor és Szása, a jogi képviselőim  :sunyi:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zsola - 2012 November, 07, 03:39:17 am
átfutottam, ebben hol a km számláló állása?

Élethelyzet:
Akarok venni egy verdát. Hol tudom lekérdezni hogy a jelenlegi eladó mennyivel vette a verdát?
Hol tudom lekérdezni, hogy az előző mennyivel vette?
Az n-1 -edik?
mint már írták elöttem,azét ennek után alehet nézni. de Joshnak igaza van.
ott van az én esetem.
Az autóm standard óracsoportal vettem meg. volt benne 105000km.ekkor én vizsgáztattam műszakira. felírtak minden adatot.fénykép etc etc.
Aztán 10000km múlva kicseréltem az óracsoportot prémium felszereltségűre,egérmozi etc etc. na ebben volt 150000km. automata váltós autóban volt.
ráraktuk a gépet, átváltottuk a kijelzést manuális váltós kocsiéra,és ennyi.
 A régi óracsoport itt a szekrényemben.
gondolom hihetetlen lenne, ha 2 év múlva valós 200k nál visszarakom a régi órát 110k kilómétert mutatva.
de pénzt nem fogok költeni arra, hogy visszaírassam a mostani óra állását a régiére. :D :D

bár nekem itthon fel van írva a régi óra állása,és az új bekerülésének ideje,hogy tudjam a szervízeket követni. de eladáskor ezt megkapja az eladó :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo:

arról nem is beszélve, hogy az autómhoz egy esp kapcsolót nem tudtak adni alávzszám szerint.
mert uyge gyárilag nem volt benne. azt utólag tettük bele. 2szintet lépett felfele a kocsim felszereltségben. előre röhögök azon aki megveszi, mert eléggé túl van pakolva ahhoz képest ami volt benne.
és a renaultnál tökfejek. csak alvázszám szerint tudnak alkatrészt adni. szóval ami e szerint nincs az autódban, ahhoz nincs alaktrész :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: McRae - 2013 Augusztus, 28, 15:23:23 pm
Mostanában megnéztem egy elsőtulajos G Astrát. 110 000km-el. Magánszemélytől. Sok helyen meg volt húzva illetve karcolva, pedig azt irták jó esztétikai állapotban.. Aztán a másik, hogy csattogott a lánc, kemény volt a kuplung fékek sem voltak a helyzet magaslatán, pedig azt irták kiváló műszaki állapotban. Megnéztem a gumikat, szerintem még a gyári volt rajta, széjjel repedezve.
Ebből csak annyit akartam kihozni, hiába első tulajos vezetett szervizkönyves, ha az olajcserén kivűl nagyon mást nem csinál az emberke. És a másik bosszantó, hogy telefonba is azt mondják mennyire jó és szuper az autó, aztán egy nagy csalódás mikor megláttam. És ha még ezért több száz km is kell utazni, na az az igazán bosszantó.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: probika - 2013 Augusztus, 28, 17:29:49 pm
Mostanában megnéztem egy elsőtulajos G Astrát. 110 000km-el. Magánszemélytől. Sok helyen meg volt húzva illetve karcolva, pedig azt irták jó esztétikai állapotban.. Aztán a másik, hogy csattogott a lánc, kemény volt a kuplung fékek sem voltak a helyzet magaslatán, pedig azt irták kiváló műszaki állapotban. Megnéztem a gumikat, szerintem még a gyári volt rajta, széjjel repedezve.
Ebből csak annyit akartam kihozni, hiába első tulajos vezetett szervizkönyves, ha az olajcserén kivűl nagyon mást nem csinál az emberke. És a másik bosszantó, hogy telefonba is azt mondják mennyire jó és szuper az autó, aztán egy nagy csalódás mikor megláttam. És ha még ezért több száz km is kell utazni, na az az igazán bosszantó.

Ez tényleg szívás...ott állok, legszívesebben elküldeném a halál fa***ra, de próbálok viselkedni, 200 km. mögöttem, szóval ciki az egész. Ezt úgy próbálom megelőzni, hogy amennyire lehet kikérdezem a tulajt, és mint fentebb írtam több képet kérek tőle e-mailbben, de hát ez sem garancia.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: rob - 2013 November, 18, 11:07:57 am
Sziasztok!

Eladó lett a családban egy vadonat új, nyár elején szalonból vett autó. Egész nyáron a garázsban állt...

Chevrolet AVEO, 2013-as, 975km-el benne eladó.
- 1.4 benzines, 100 LE MT5

LTZ felszereltségű:
- Menetstabilizátor kipörgésgátlóval (ESC + TC)
- Visszagurulásgátló rendszer (HSA)
- ABS
- Vezető- és utasoldali, oldal- és függönylégzsák
- Tempomat
- Tolatóradar
- Bőr kormánykerék
- Klíma
- Állítható magasságú és mélységű vezetőülés
- Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop
- Elektromos ablakemelő elöl és hátul
- Elektromosan állítható, fűthető tükrök
- Távirányítású központi zár, bicskakulcssal
- Automatikus fényszóróvezérlés, Automata Nappali fény
- Ködfényszóró
- Hazakísérő fény
- CD-s rádió MP3 lejátszóval, AUX bemenet USB csatlakozóval, 6 hangszóró
- Bluetooth telefonkihangosító
- Kormányról irányítható audiorendszer és bluetooth
- 60/40 arányban dönthető hátsó ülések
- 15" könnyűfém felni, Continental gumi
- Defektjavító hab helyett teljes értékű pótkerék, emelővel
- hátsó ablakok és csomagtér ajtó ablak lefóliázva, tanusítványos SkyFol, 7 év garanciával

Az autóra még 4,5 év gyári garancia van, 2,5 év Assistance-al.

Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2013 November, 18, 11:11:04 am
egy árat is tudnál írni ? :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: rob - 2013 November, 18, 16:20:13 pm
Irányár kábé 3.1M.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: rob - 2013 November, 21, 11:40:32 am
http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/aveo/chevrolet_aveo_1.4_ltz-7425975

Az ár alkuképes.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2013 November, 21, 18:36:56 pm
http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/aveo/chevrolet_aveo_1.4_ltz-7425975

Az ár alkuképes.

Ha publikus: miért eladó? Ha nem, akkor ne válaszolj rá.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: rob - 2013 November, 21, 21:58:20 pm
A 62 éves tulajdonos úgy döntött, hogy öregnek érzi már magát a vezetéshez. Kijelentette, hogy a jogsit leteszi, kész. 18 éves kora óta vezet balesetmentesen, szerinte itt a vége. Nem kell neki autó, ezért adja el.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2013 November, 23, 11:13:42 am
A 62 éves tulajdonos úgy döntött, hogy öregnek érzi már magát a vezetéshez. Kijelentette, hogy a jogsit leteszi, kész. 18 éves kora óta vezet balesetmentesen, szerinte itt a vége. Nem kell neki autó, ezért adja el.

Köszönöm szépen!
Ha tényleg csak ennyi, akkor valaki jól járhat vele!  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2013 December, 18, 19:57:03 pm
akkor most lehet alkudni, vagy sem??  :yoyo: :yoyo: :szetvert: :rohog: :rohog: (http://www.hasznaltauto.hu/auto/volkswagen/golf_iii/volkswagen_golf_iii_1.9_tdi_cabrio-6465413)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Tomy61 - 2014 Február, 03, 19:39:53 pm
Keresek megvételre Chevrolet Lacetti SW- t. Minél fiatalabb és max. 70000 km-rel. Természetesen benzines, EURO-4-es.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: opaul - 2014 Február, 26, 10:11:20 am
Sziasztok,

nem tudom ez-e a megfelelo topic, ha nem, akkor kerlek adjatok tanacsot, hogy melyikben kerdezhetnek.

Sajnos Lanosunk (1.6 SX SUPT...) elerte azt az allapotot, hogy megjavittatnom nem lenne mar gazdasagos (motorgeneral/csere kellene) :(
Igy azt tervezem, hogy ha meg tudom hasznalni majusig, akkor eladnam egeszben alkatresznek vagy leadnam bontoba.
Ha van itt valaki, akinek van a bontos verzioban tapasztalata, szivesen beszelnek vele, hogy mi ilyenkor a teendo, ill. melyik bontohoz erdemes fordulni (ha meg megy a kocsi a 4

Kosznom,
opaul
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2014 Február, 26, 10:18:28 am
ha esztétikailag szép, nincs legyötörve, belseje is szép, a lámpák, lökösösök is rendben vannak, ha valóban csak a motorjával van gond, akkor lehet érdemesebb lenne kiárulnod belőle a cuccokat :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: opaul - 2014 Február, 26, 10:30:18 am
Haaat kulsore nem szep (kuszob van benyomodva, meg par karcolas itt-ott), mindig az allapot/megbizhatosag volt a fontos, de ez ert veget most sanjnos :(
A biztositast szeretnem tovabbvinni, ezert ha jol tudom el/le kell adni a kocsit.

Hat egy lokost meg lampat meg csak ki-ki tudok szerelni, azok rendben vannak, esetleg a par honapos fektarcsat is meg megoldom.
Aztan vihetem ilyen felig lebontottan a bontoba? Nekik akkor is be kell venniuk, ha par dolog hianyzik a kocsirol?

ha esztétikailag szép, nincs legyötörve, belseje is szép, a lámpák, lökösösök is rendben vannak, ha valóban csak a motorjával van gond, akkor lehet érdemesebb lenne kiárulnod belőle a cuccokat :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Fekete Attila - 2014 Március, 15, 15:40:10 pm
Sziasztok

Csak gondoltam ide felteszem, mert megérdemel egy szerető tulajt.

Van egy eladó Daewoo Matiz I.-es -em 2002 májusi. 0.8-as KLIMÁS, LÉGKONDIS, ELL.ABLAKOS. 

Muteromnak vettem egy kisöregtől akinél 8 évig volt, előtte egy hölgy használta 0-km es korától.
Muterom már nem mer vezetni (szürke hályog), és így megmaradt. sajnos a szervízkönyv valamikor elveszett. de nincs manipulálva a kilométer óra, nem is volt soha.
Van rajta egy két javítani való 208 E Km futott eddig, és el van lustulva, az utóbbi 8 évben nem alig pár tízezer kilométert ment, és azt is nyugdíjasan :-). Májusban lejár a műszakija is, gondoltam felteszem ide.
Jelenleg 350.000 FT kérek érte fixen.! Ha nem talál új tulajt áprilisig akkor kap egy friss műszakit és egy szervízelést  és akkor már 400 alatt tuti nem adom oda senkinek.   
Mindent lefényképeztem, a kocsi napi használatban van Zugló - Újpest viszonylatban. Ha valakit érdekel írjon itt a fórumon.
Fekete Attila 06702231326

Képek:
https://plus.google.com/photos/115535923610696984369/albums/5991022722393577233?authkey=CP7C9cq_r4PPzQE
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2014 Március, 17, 14:06:27 pm
nem kila cartárs árulja, csak betette hátha valakit érdekel.
de bontásra van ítélve, lehet már nem így néz ki, azért 60.000
de ha egybe van, akkor is 60, csak vissza kell helyezni
van egy telefonszám esetleg ott tudsz érdeklődni :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Fekete Attila - 2014 Március, 17, 14:31:37 pm
nem kila cartárs árulja, csak betette hátha valakit érdekel.
de bontásra van ítélve, lehet már nem így néz ki, azért 60.000
de ha egybe van, akkor is 60, csak vissza kell helyezni
van egy telefonszám esetleg ott tudsz érdeklődni :oke:

Oksa, köszi megcsörgöm, hogy küldjön képet, mert a foton lévőnél látszik, hogy még az árnyéka is többe került mikor építették. :-)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2014 Március, 17, 14:35:32 pm
hát igen, azért egyedi dolgok vannak rajt :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Fekete Attila - 2014 Március, 17, 14:41:58 pm
hát igen, azért egyedi dolgok vannak rajt :oke:

Beszéltem az emberkével, sajnos véglegesen van kivonva forgalomból, rendszám leadásra került ( bontási engedélyre kíváncsi lennék :-P ) a katalizátor miatt letépték a kipufogó rendszert, de nem tudja hogy honnan sérült, mert nem nézte meg, a kaszni olyan mint a képen, spoilerrel mindennel.

Nincs valaki esetleg tatabánya környékéről aki megnézné? Szerintem megérne egy misét.

Üdv Fekete Attila
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2014 Március, 17, 14:50:42 pm
és küld még képet? mert ez az egy kép sokat nem árul el :)
nekem meg nem kell ekkora hótóló előre :)
mi lenne a terved vele? mert lehet még valahogy vissza lehet tenni forgalomba  :gondolkodik:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Fekete Attila - 2014 Március, 17, 15:44:51 pm
és küld még képet? mert ez az egy kép sokat nem árul el :)
nekem meg nem kell ekkora hótóló előre :)
mi lenne a terved vele? mert lehet még valahogy vissza lehet tenni forgalomba  :gondolkodik:

Képet nem küld, alapvetően verdát csinálni belőle (elbontani nem akarom, nem szeretem, és helyem sincs) lenne a terv, de itt a költségek a lényegesek. Utána járok, hogy mennyi lenne a story, (papírmunka) és ha 100-alatt marad akkor jók vagyunk, de akár (játékautónak, vagy ha elviszik a muterom matizát, akkor talán még az enyémet is eladva, (2004-es alap 60ekm el) rohangálós (tunyig :-D) verdának be is vállalnám. Vagy egynyári autónak utánna eladni és az ára menne a CAPTIVA ALAPÍTVÁNYOMBA!  :taps:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2014 Március, 17, 15:50:57 pm
 :oke: :taps:
azért annak utána kell nézni hogy vissza lehet állítani forgalomba, mert van olyan kategória amit ha véglegesen kivontak akkor nem lehet forgalomba helyezni :oke:
biztosítás mindennel együtt lehet nem fog 100 alatt megállni :oke:
főleg az átírás.. de utána tudok érdeklődni :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: ll82 - 2014 Március, 17, 20:47:57 pm
:oke: :taps:
azért annak utána kell nézni hogy vissza lehet állítani forgalomba, mert van olyan kategória amit ha véglegesen kivontak akkor nem lehet forgalomba helyezni :oke:
biztosítás mindennel együtt lehet nem fog 100 alatt megállni :oke:
főleg az átírás.. de utána tudok érdeklődni :oke:
Sorolom:
Ha bontási engedéllyel vonták ki akkor nem lehet vele mit tenni
Ha a hatóság vonta ki:
Műszaki okból: Felkészíteni műszakira műszakiztatni persze elötte biztosítást kötni sikeres műszaki után eredet vizsga átírás forgalmi törzskönyv
Átírás elmulasztása:ha lejárt közben a műszaki elöbbi tortúra + dupla átírási illeték ha nem járt le akkor csak dupla illeték +forgalmi törzskönyv
Na ezek magukban nem állnak meg 100 e ből nemhogy a kocsival együtt
Ha ilyen autót akar valaki építeni mert még mindig a gyorsítósávban él és a műanyagos a jó barátja csak a lökösök miatt(feltéve hogy a képen látható állapotban van) megérné megvenni(feltételezve hogy tényleg ki van vonva véglegesen és nem nekünk kell azzal nyüglődni )
Kieg: ha kivonják az autót a forgalomból 6 honapnál hosszabb időtartamra úgy tudom még az érvényes műszaki is érvényét veszti(ha jól tudom!!!)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Yeti - 2014 Március, 17, 20:50:50 pm
hát igen, azért egyedi dolgok vannak rajt :oke:

Beszéltem az emberkével, sajnos véglegesen van kivonva forgalomból, rendszám leadásra került ( bontási engedélyre kíváncsi lennék :-P ) a katalizátor miatt letépték a kipufogó rendszert, de nem tudja hogy honnan sérült, mert nem nézte meg, a kaszni olyan mint a képen, spoilerrel mindennel.

Nincs valaki esetleg tatabánya környékéről aki megnézné? Szerintem megérne egy misét.

Üdv Fekete Attila
Ha megmondod merre van, megnézem neked. Minden nap Tatabányára járok.  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Fekete Attila - 2014 Március, 18, 09:03:34 am
Szia

Köszi
Beszéltem az emberkével Császár Győzőnek hívják (féllábú, volt versenyző) 06703492075

A cím pedig Komáromi u. 5 I/7

Nagyon szépen köszi.

Kiváncsi vagyok hogy mi lesz, azt mondták, hogy a kárpitok elég halottak, de a kocsi olyan mit a képen.

Köszönöm szépen mégeszer.
Fekete Attila
06705282718
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Yeti - 2014 Március, 18, 18:52:36 pm
Szia

Köszi
Beszéltem az emberkével Császár Győzőnek hívják (féllábú, volt versenyző) 06703492075

A cím pedig Komáromi u. 5 I/7

Nagyon szépen köszi.

Kiváncsi vagyok hogy mi lesz, azt mondták, hogy a kárpitok elég halottak, de a kocsi olyan mit a képen.

Köszönöm szépen mégeszer.
Fekete Attila
06705282718
Holnap felhívom, egyeztetek vele, minden nap arra járok haza, így nem kerülő.  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Fekete Attila - 2014 Március, 18, 21:52:46 pm
Köszi
Várom a véleményed.

Üdv
F.Attila
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Yeti - 2014 Március, 19, 19:37:41 pm
Köszi
Várom a véleményed.

Üdv
F.Attila
Szia,

Mint azt telefonon is beszéltük, ma sikeresen meglestem az autót.
Korához képest nagyon is egyben van, a futóműben hibát nem találtam, motor és váltóval nincs gond.
Egyetlen olaj szivárgást véltem felfedezni, az elosztó fedél alól, szerintem ez az O gyűrű hibája lesz.
Az első, szénszálas sárvédő törött, azt javítani kell.
Az akksi nem lehet egy éves, a belső tér kicsit hiányos, de nem vészes.
Rozsdafoltot nemigen találtam, a hátsóm szárny rögzítő csavarjai az egyetlenek kívül.
A csomagtér szőnyege alatt pár apró rozsda rózsa látható, de ez sem vészes.

Mint azt mondtam is, egyben van a járgány, szerintem bőven megéri.

Üdv,
Yeti  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Fekete Attila - 2014 Március, 19, 21:04:46 pm
Nagyon köszi mégegyszer, pénteken olyan dél körül megyek az autóért egyik barátommal akinek van P-rendszáma és elhozzuk.

Üdv
F.Attila
Cím: Re:Eladó autók
Írta: molnarrobert - 2014 Március, 24, 18:23:41 pm
 Sziasztok!

 :sir: Hátha érdekelhet valakit Espero-m: http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/espero/daewoo_espero_1.5i_16v_gl_glx-7761797  :sir:  :fejelfalnak:
Sajnos az élet úgy hozta, hogy piacra kellet dobjam második oldalbordám. Azt még hozzá fűzném a hirdetéshez, hogy nem volt bekalkulálva az eladása a gépnek, ezért lett gyakorlatilag felújítva az egész műszakilag (új hátsó futómű, alváz és üreg védelem, komplett vezérlés csere, s a többi "apróságról" nem is beszélve) Az így félbeszakadt projctek anyagát természtesen adom a kocsival együtt (1.6-os változó geometriás szívócsonk, 1.6-os injektorokkal, stb.)
Remélem valakit még évekig gond nékül szolgálhat.  :szomoru:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2014 Március, 25, 18:18:55 pm
Közeli rokon vett egy új zafirát. ezt otthagyta a kereskedésben, valóban annyi a km: http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/lacetti/chevrolet_lacetti_sw_1.6_16v_elite_opel_duna_ix.ker.5ev_garancia-7728063

úgy tűnik, már elkelt.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: foldi79 - 2014 Április, 05, 16:07:39 pm
Új projektet kezdesz?
Az Espero topicot gyakorlatilag Te tartottad életben. Sajnálom és a legjobbakat kívánom Neked.  :kacsint:

Sziasztok!

 :sir: Hátha érdekelhet valakit Espero-m: http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/espero/daewoo_espero_1.5i_16v_gl_glx-7761797  :sir:  :fejelfalnak:
Sajnos az élet úgy hozta, hogy piacra kellet dobjam második oldalbordám. Azt még hozzá fűzném a hirdetéshez, hogy nem volt bekalkulálva az eladása a gépnek, ezért lett gyakorlatilag felújítva az egész műszakilag (új hátsó futómű, alváz és üreg védelem, komplett vezérlés csere, s a többi "apróságról" nem is beszélve) Az így félbeszakadt projctek anyagát természtesen adom a kocsival együtt (1.6-os változó geometriás szívócsonk, 1.6-os injektorokkal, stb.)
Remélem valakit még évekig gond nékül szolgálhat.  :szomoru:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: pityke - 2014 Április, 08, 10:54:49 am
--- ELKELT ---
Szervusztok :)

Eladó egy Daewoo Racer  GSI ,  2015 április 23-ig érvényes műszakival, felujitott motorral - vezérlés,vezérműtengely,hidrotőkék, dugattyúgyűrűk, csapágyak, stb - kuplung felujitás - szerkezet,tárcsa - ajtók vezetőoldalon cserélve, anyós oldalon kilemezelve.Mindennapos , munkába járó autó , alacsony fogyasztással, megbízhatóan tette - teszi - a dolgát. Megbontani nem szeretném,az ár alkuképes 100.000 Ft. E-mail cimem ahol elérhető vagyok:
jozsef1961.nagy@gmail.com

Köszönöm türelmeteket hogy végig olvastatok :)
Pityke
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2014 Április, 13, 07:18:52 am
Ismerős venne jó állapotú Kalost, 2003-2004-es évjáratig, lehetőleg 4 ajtóst. A lényeg a szervókormány és az ár, max 600 ezer Ft.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2014 Április, 18, 18:00:52 pm
A barátomék kihasználatlanság miatt eladják a Nexiájukat, amit egy klubtárstól vettek meg anno Szegeden. Itt a hirdetés, havalakit érdekel:

http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_glx-7821883
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2014 Április, 18, 21:16:04 pm
Robi cartárs nexiája volt elötte :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2014 Április, 19, 09:32:01 am
Így van, jól tudod. :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Fekete Attila - 2014 Április, 23, 09:10:14 am
Sziasztok

Csak gondoltam ide felteszem, mert megérdemel egy szerető tulajt.

Van egy eladó Daewoo Matiz I.-es -em 2002 májusi. 0.8-as KLIMÁS, LÉGKONDIS, ELL.ABLAKOS. 

Muteromnak vettem egy kisöregtől akinél 8 évig volt, előtte egy hölgy használta 0-km es korától.
Muterom már nem mer vezetni (szürke hályog), és így megmaradt. sajnos a szervízkönyv valamikor elveszett. de nincs manipulálva a kilométer óra, nem is volt soha.
Van rajta egy két javítani való 208 E Km futott eddig, és el van lustulva, az utóbbi 8 évben nem alig pár tízezer kilométert ment, és azt is nyugdíjasan :-). Májusban lejár a műszakija is, gondoltam felteszem ide.
Jelenleg 350.000 FT kérek érte fixen.! Ha nem talál új tulajt áprilisig akkor kap egy friss műszakit és egy szervízelést  és akkor már 400 alatt tuti nem adom oda senkinek.   
Mindent lefényképeztem, a kocsi napi használatban van Zugló - Újpest viszonylatban. Ha valakit érdekel írjon itt a fórumon.
Fekete Attila 06702231326

Képek:
https://plus.google.com/photos/115535923610696984369/albums/5991022722393577233?authkey=CP7C9cq_r4PPzQE

Sziasztok

Elvittem egy barátomhoz és hétvégén felkészítettük műszakira, majd teljesítette azt.

Ki lett cserélve a két fék tárcsa, -betét, kerékagycsapágyak, (hamár szétszedem) féknyereg felújítva, hátsó fékmunkahengerek, és fékpofák, valamit szabályozva lettek a dobok, illetve kapott egy új rezgéscsillapító csövet (harisnyát), valamint egy új hátsó kipufogódobot, illetve az első futóműben az összes kormánygömbfejet, futóműállítást, és most 2016.05.08-ig van rajta műszaki (25 hónap)
Sajnos a kilométerórát cserélnem kellett egy bontottra mert megállt, de vettem bele egy kettes matiz kék órát, és abban csak 26.000 Km van. viszont ahogy megállt az óra mentem vele kb 25 kilómétert ( meló-oda vissza) és azóta a check engine indítás után km 2-3 kilométerrel kigyullad, ja és kapott egy olajcsere és szűrők csere valamint olajcserés szettet is, de szerintem a mobil 10w-40 nem a barátja mert hidegen füstöl, lehet hogy egy 208.000 Km -es mocinak valamivel sűrűbb kell.

Srácok ha kell valakinek a környezetetekben szóljatok, illetve ha van valami 4 ajtós 5 személyes (sokkal) olcsóbb verda akkor az szívesen beszámítom.

JA és a klíma is hibátlanul működött (működik) , de ha már felügyelet nélkül hagytak egy klímagéppel akkor  :-D rákötöttem, és lefutott a program, és a nem kellett hozzátölteni, elég volt a leszívott gázt visszaküldeni,de egy kis plusz olajat kapott a rendszer. :-D +5 fokos a rendszer!

Üdv Fekete Attila
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Fekete Attila - 2014 Április, 23, 09:17:12 am
Sziasztok

Csak gondoltam ide felteszem, mert megérdemel egy szerető tulajt.

Van egy eladó Daewoo Matiz I.-es -em 2002 májusi. 0.8-as KLIMÁS, LÉGKONDIS, ELL.ABLAKOS. 

Muteromnak vettem egy kisöregtől akinél 8 évig volt, előtte egy hölgy használta 0-km es korától.
Muterom már nem mer vezetni (szürke hályog), és így megmaradt. sajnos a szervízkönyv valamikor elveszett. de nincs manipulálva a kilométer óra, nem is volt soha.
Van rajta egy két javítani való 208 E Km futott eddig, és el van lustulva, az utóbbi 8 évben nem alig pár tízezer kilométert ment, és azt is nyugdíjasan :-). Májusban lejár a műszakija is, gondoltam felteszem ide.
Jelenleg 350.000 FT kérek érte fixen.! Ha nem talál új tulajt áprilisig akkor kap egy friss műszakit és egy szervízelést  és akkor már 400 alatt tuti nem adom oda senkinek.   
Mindent lefényképeztem, a kocsi napi használatban van Zugló - Újpest viszonylatban. Ha valakit érdekel írjon itt a fórumon.
Fekete Attila 06702231326

Képek:
https://plus.google.com/photos/115535923610696984369/albums/5991022722393577233?authkey=CP7C9cq_r4PPzQE

Sziasztok

Elvittem egy barátomhoz és hétvégén felkészítettük műszakira, majd teljesítette azt.

Ki lett cserélve a két fék tárcsa, -betét, kerékagycsapágyak, (hamár szétszedem) féknyereg felújítva, hátsó fékmunkahengerek, és fékpofák, valamit szabályozva lettek a dobok, illetve kapott egy új rezgéscsillapító csövet (harisnyát), valamint egy új hátsó kipufogódobot, illetve az első futóműben az összes kormánygömbfejet, futóműállítást, és most 2016.05.08-ig van rajta műszaki (25 hónap)
Sajnos a kilométerórát cserélnem kellett egy bontottra mert megállt, de vettem bele egy kettes matiz kék órát, és abban csak 26.000 Km van. viszont ahogy megállt az óra mentem vele kb 25 kilómétert ( meló-oda vissza) és azóta a check engine indítás után km 2-3 kilométerrel kigyullad, ja és kapott egy olajcsere és szűrők csere valamint olajcserés szettet is, de szerintem a mobil 10w-40 nem a barátja mert hidegen füstöl, lehet hogy egy 208.000 Km -es mocinak valamivel sűrűbb kell.

Srácok ha kell valakinek a környezetetekben szóljatok, illetve ha van valami 4 ajtós 5 személyes (sokkal) olcsóbb verda akkor az szívesen beszámítom.

JA és a klíma is hibátlanul működött (működik) , de ha már felügyelet nélkül hagytak egy klímagéppel akkor  :-D rákötöttem, és lefutott a program, és a nem kellett hozzátölteni, elég volt a leszívott gázt visszaküldeni,de egy kis plusz olajat kapott a rendszer. :-D +5 fokos a rendszer!

Üdv Fekete Attila


Most nézem a képeket, és azóta még a rádió át lett kötve rendesen a helyére csavarozva, és kapott egy antennát, sajnos gyári szinte lehetetlen szerezni ezért a műszerfalba lett építve (eldugva) egy antenna.
És az akksi rögzítése is gyári lett félig, mert egyik rúd ki lett cserélve egy menetes szárra azonos méretben.
Köszi
Üdv
Fekete Attila
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Fekete Attila - 2014 Április, 26, 16:00:13 pm
Sziaszok
Ma elvittem a nálam utolsó útjára, remélem jó gazdihoz kerül, sőt aki megveszi veszett jó verdát vásárol.

http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/matiz/daewoo_matiz_0.8_se_klima.el.ablak.legzsak.friss_m-7863761

Üdv
F.Attila
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebijoe - 2014 Május, 23, 15:59:45 pm
Nexia sedan GL és ha nem GLX ahogy a hirdetésben szerepel. Egy ügyfelünktől számítottuk be évekig mi szervizeltük, javítottuk ha kellet, vásárolt tőlünk egy HB Lacettit.

http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_glx_94000_km_-7941193
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebijoe - 2014 Június, 02, 17:18:51 pm
Akit kisautó érdekel annak íme:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/spark/chevrolet_spark_0.8_6v_plus_55000_km-7969827
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2014 Június, 16, 20:06:41 pm
azé nehéz leolvasni mi van a kocsi hátuljára írva, és ha kellett valami alkatrész a "matizba" akkor az kompatibilis volt?  :omg:

http://olx.hu/hirdetes/daewoo-matiz-ID2b3PX.html#b97a9ac747
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zsolt160 - 2014 Június, 16, 20:13:11 pm
Nemigen.... :rohog:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Giovanni - 2014 Június, 18, 10:05:23 am
Eladó sorba került "mégnemsógorom" Cruze SW-je, ha valakit érdekel:

http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/cruze/chevrolet_cruze_sw_2.0d_ltz-8014207
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2014 Június, 18, 10:34:42 am
de szíííp ,KELLLL!...  csak hát ....  :sir:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Giovanni - 2014 Június, 18, 12:18:04 pm
de szíííp ,KELLLL!...  csak hát ....  :sir:
Tudom... Én is megvenném :) Pláne mivel vezettem is, és tudom milyen :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2014 Június, 19, 11:10:47 am
Eladó sorba került "mégnemsógorom" Cruze SW-je, ha valakit érdekel:

http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/cruze/chevrolet_cruze_sw_2.0d_ltz-8014207


30e km-el miért adja el?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zsolt160 - 2014 Június, 19, 14:14:56 pm
Gondolom hiteles.... Sajna én is így buktam be az Aveo-t... :sir1:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2014 Június, 19, 17:27:21 pm
Eladó sorba került "mégnemsógorom" Cruze SW-je, ha valakit érdekel:

http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/cruze/chevrolet_cruze_sw_2.0d_ltz-8014207


30e km-el miért adja el?

a leírt indok külföldre költözés.
zsolt160 2012-ben vett autónál akkoriban egész máshogy volt a hitel, nem valószínű, hogy ezért eladó.
viszont az ára talán egy kicsit magas, feltéve, hogy talál még a potenciális vevő nulla kilométerest is. Ha viszont már nincs a piacon nullkilométeres ilyen paraméterekkel, és valakinek ilyen kell, akkor akár el is mehet ennyiért.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Giovanni - 2014 Június, 19, 18:45:17 pm
Eladó sorba került "mégnemsógorom" Cruze SW-je, ha valakit érdekel:

http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/cruze/chevrolet_cruze_sw_2.0d_ltz-8014207


30e km-el miért adja el?

a leírt indok külföldre költözés.
zsolt160 2012-ben vett autónál akkoriban egész máshogy volt a hitel, nem valószínű, hogy ezért eladó.
viszont az ára talán egy kicsit magas, feltéve, hogy talál még a potenciális vevő nulla kilométerest is. Ha viszont már nincs a piacon nullkilométeres ilyen paraméterekkel, és valakinek ilyen kell, akkor akár el is mehet ennyiért.
Nincs rajta hitel, se sérülés. Eladás oka, külföld.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2014 Június, 19, 19:20:24 pm
Eladó sorba került "mégnemsógorom" Cruze SW-je, ha valakit érdekel:

http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/cruze/chevrolet_cruze_sw_2.0d_ltz-8014207


30e km-el miért adja el?

a leírt indok külföldre költözés.
zsolt160 2012-ben vett autónál akkoriban egész máshogy volt a hitel, nem valószínű, hogy ezért eladó.
viszont az ára talán egy kicsit magas, feltéve, hogy talál még a potenciális vevő nulla kilométerest is. Ha viszont már nincs a piacon nullkilométeres ilyen paraméterekkel, és valakinek ilyen kell, akkor akár el is mehet ennyiért.
Nagy kínálat nincs a piacon kombi Cruze-ból, viszont én is kicsit magasnak találom az árat. Láttam a neten sokkal olcsóban 1.4-es turbós motorral jobban felszerelt változatot, amiben szintén csak 39ezer km van. Újonnan, ha még van, kb 1 millióval drágább csak.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Giovanni - 2014 Június, 28, 20:26:09 pm
Eladó sorba került "mégnemsógorom" Cruze SW-je, ha valakit érdekel:

http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/cruze/chevrolet_cruze_sw_2.0d_ltz-8014207


30e km-el miért adja el?

a leírt indok külföldre költözés.
zsolt160 2012-ben vett autónál akkoriban egész máshogy volt a hitel, nem valószínű, hogy ezért eladó.
viszont az ára talán egy kicsit magas, feltéve, hogy talál még a potenciális vevő nulla kilométerest is. Ha viszont már nincs a piacon nullkilométeres ilyen paraméterekkel, és valakinek ilyen kell, akkor akár el is mehet ennyiért.
Nagy kínálat nincs a piacon kombi Cruze-ból, viszont én is kicsit magasnak találom az árat. Láttam a neten sokkal olcsóban 1.4-es turbós motorral jobban felszerelt változatot, amiben szintén csak 39ezer km van. Újonnan, ha még van, kb 1 millióval drágább csak.
Újra lett árazva :) 4.200.000Ft,-
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebijoe - 2014 Augusztus, 14, 09:51:37 am
Autó vásárlás előttieknek ajánlom.
http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/kalos/chevrolet_kalos_1.2_8v_star_32000km_-8174976
Cím: Re:Eladó autók
Írta: farkas-laci - 2014 Október, 13, 18:16:06 pm
Nem tudom mennyi lenne a reális ár, klubtagoknak engedek:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.3_s-8346358
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2014 Október, 13, 19:26:21 pm
váltás lesz?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: farkas-laci - 2014 Október, 13, 20:16:51 pm
Még nem tudom. Egyelőre eladom, aztán meglátom, hogy kell e helyette. Munkámból adódóan jelenleg van mellette más amivel járhatok. Ha utód lesz, akkor már valami nagyobb családi kivitel.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: traszy - 2014 Október, 19, 12:36:59 pm
Eladó lett a kis autóm. Ha érdekel valakit írjon privátba, vagy hívjon fel. 20/508 4129.
(Kalos 1,4 8v, 2004-es, szervó, kp-zár, el. ablak, 120e km, karbantartott, ezüst színű, 4ajtós, igen volt sérülve)   :kacsint: :igaz:
Munkámból adódóan tudok segíteni esetleg hitelben 25% befizetőtől elvihető, vagy egy kis plusz pénzért egy garanciát is tudok hozzá intézni.
http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/kalos/daewoo_kalos_1.4_s-8356336
Cím: Re:Eladó autók
Írta: farkas-laci - 2014 November, 11, 19:16:01 pm
Nem tudom mennyi lenne a reális ár, klubtagoknak engedek:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.3_s-8346358

Srácok, köszönöm szépen a sok segítséget, de egy darabig most nem leszek aktív tagja a klubnak.
Eladtam a Lanosom. Alkatrészek még maradtak meg, azokat még kiárulom.
Olvasgatom majd azért még a fórumot, mert a maga a közösség tetszik.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2014 November, 12, 19:07:58 pm
ha valakit esetleg érdekel egy kombi(engem a kombi érdekel, de erről most lemondtam)
http://www.hasznaltauto.hu/auto/nissan/primera_wagon/nissan_primera_wagon_1.6_comfort-8433263

érd. nálam :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sx2004 - 2014 November, 19, 21:43:41 pm
n
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Thoty - 2014 November, 20, 20:55:10 pm
https://m.facebook.com/messages/?ref=bookmark&app_id=217974574879787 (https://m.facebook.com/messages/?ref=bookmark&app_id=217974574879787)
Nem jó a link
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sx2004 - 2014 November, 20, 21:17:23 pm
Eladó a képen látható, DAEWO Matíz. Jó műszaki állapotban van,bordás szíj csere 2013 ban történt, nyári és téli gumival ellátott.1999- es évjárat. 30/6243627

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789526391108744&set=pcb.789527604441956&type=1&theater (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789526391108744&set=pcb.789527604441956&type=1&theater)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789526527775397&set=pcb.789527604441956&type=1&permPage=1 (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789526527775397&set=pcb.789527604441956&type=1&permPage=1)
Bocs, link cserélve.


Az korábbi linket és az üresre módosított hsz-t töröljétek légy szíves. Köszi.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Drbear - 2014 November, 23, 16:56:14 pm
Üdv Mindenkinek!

Eladó sorba került a Nubirám.
2002 10. havi 1.6 se 90 658 km-t futott igen jó állapotú.
Sokat dolgoztunk rajta és sokat költöttem rá.
Itt megtaláljátok: 

http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nubira/daewoo_nubira_1.6_se_se-8420119
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kalos975 - 2014 November, 23, 20:22:09 pm
Drbear egy dolgot magyaráz meg légyszi az,hogy benne hagysz egy fejegységet az autóba az mért ármódosító tényező ezt sose értettem és ne érts félre nem a rosszindulat beszél belőlem.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: DT - 2014 November, 23, 20:31:33 pm
Drbear egy dolgot magyaráz meg légyszi az,hogy benne hagysz egy fejegységet az autóba az mért ármódosító tényező ezt sose értettem és ne érts félre nem a rosszindulat beszél belőlem.
Lehet nem 5 filléres a cucc.  :igaz: :kacsint:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: josh - 2014 November, 23, 22:29:45 pm
Drbear egy dolgot magyaráz meg légyszi az,hogy benne hagysz egy fejegységet az autóba az mért ármódosító tényező ezt sose értettem és ne érts félre nem a rosszindulat beszél belőlem.
Lehet nem 5 filléres a cucc.  :igaz: :kacsint:

Nem fejegységről volt szó, hanem Hifiről.
Én sem szívesen hagytam volna a Lanosban a cuccot, mert ugye kb 200e+ volt...
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kalos975 - 2014 November, 24, 17:55:15 pm
Ha megnézitek a használtautón lévő képeket és elolvassátok a leírást sehol sincs leírva,hogy valami komoly cucc van a kocsiba a beltérről készült képen pedig egy sima cd-és fejegység látható ezért nem értem a dolgot de abban igazatok van,hogy komoly hifit csak plusz pénzért hagyunk benne.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: probika - 2014 December, 08, 16:57:13 pm
Mennyire szomjas egy ilyen autó városban?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zuhi_ - 2015 Január, 09, 07:11:38 am
Itt helyben (Gyönk) van egy garantáltan 100E km alatti 1997-es Daewoo Espero. 16 szelepes, sötét zöld színű, egy rozsdafolt sincs rajta, végig garázsban tartott. Teljesen gyári állapotú.
2. tulajos a kocsi, aki egy nyugdíjas néni.

Nálam lehet érdeklődni, adok telefon számot. Minél előbb, mert ez hamar elfog kelni és olcsón.  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Január, 12, 19:27:05 pm
ez komoj  :yoyo: :yoyo: :yoyo: :yoyo: illetve komoly  :szetvert: :sunyi:


http://olx.hu/hirdetes/szemej-auto-egyteru-ID2TEQz.html
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Yeti - 2015 Január, 18, 11:06:01 am
Kis tanácsot kérnék.

Kinéztünk egy autót, pontosabban egy Hyundai-t páromnak.
Piaci ár alatt van, mivel sok a km benne.
Konkrétan 300e.
Na ez a része ami nagyon nem érdekel.
Viszont 1.6 diesel. Amit meg nem ismerek. (Mintha a benzinest ismerném  :szetvert: )
Az auót az elmondások szerint autópályán volt főképpen használva.
Kérdésem az lenne, pesten XX ker környékén ismertek-e olyan szervízt, szakit, aki függetlenül át tudná nézni, illetve profi diesel-ben.

Valamint minden tanácsot szívesen fogadok.

Köszi,
Yeti
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sznuni - 2015 Január, 18, 18:51:12 pm
Kis tanácsot kérnék.

Kinéztünk egy autót, pontosabban egy Hyundai-t páromnak.
Piaci ár alatt van, mivel sok a km benne.
Konkrétan 300e.
Na ez a része ami nagyon nem érdekel.
Viszont 1.6 diesel. Amit meg nem ismerek. (Mintha a benzinest ismerném  :szetvert: )
Az auót az elmondások szerint autópályán volt főképpen használva.
Kérdésem az lenne, pesten XX ker környékén ismertek-e olyan szervízt, szakit, aki függetlenül át tudná nézni, illetve profi diesel-ben.

Valamint minden tanácsot szívesen fogadok.

Köszi,
Yeti

Én ugyan itt lakom, de sajnos nem ismerek.  :szomoru:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2015 Január, 18, 19:36:59 pm
Kis tanácsot kérnék.

Kinéztünk egy autót, pontosabban egy Hyundai-t páromnak.
Piaci ár alatt van, mivel sok a km benne.
Konkrétan 300e.
Na ez a része ami nagyon nem érdekel.
Viszont 1.6 diesel. Amit meg nem ismerek. (Mintha a benzinest ismerném  :szetvert: )
Az auót az elmondások szerint autópályán volt főképpen használva.
Kérdésem az lenne, pesten XX ker környékén ismertek-e olyan szervízt, szakit, aki függetlenül át tudná nézni, illetve profi diesel-ben.

Valamint minden tanácsot szívesen fogadok.

Köszi,
Yeti

Én ugyan itt lakom, de sajnos nem ismerek.  :szomoru:

Yeti, írok PÜ-t.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: TGA81 - 2015 Február, 10, 17:21:12 pm
Tulajdonostól eladó tehermentes, 2009.05. havi, 73 000 km-t futott, makulátlan külsejű és belsejű cruze a harmadik gyermekem születése miatt. Az autó esztétikailag és műszakilag hibátlan, szakszervizben szervizelt, mo-i szervizkönyvvel rendelkezik. Utolsó éves szerviz (olajok, szűrő, klímatisztítás, stb) 2014. áprilisban Chevrolet Gyulainál és téli felkészítés a Wallisnál 2014. novemberben. LS+ csomagon kívül téli-nyári gumigarnitúra (mindkettő kb. 60%-os), gyári riasztó, gyári kihangosító, 9 (!) légzsák, sebváltózár, bőr kormány/sebváltó, csomagtartó fedélen gyári díszléc, tolató radar, törzskönyv, két bicskakulcs, ködlámpa, gyári alufelni, Isofix, ABS/ASR/ESP, szinezett üveg, stb Aktív és passzív biztonság tekintetében a legjobb (felső)középkategóriás autó. Külseje, belseje karcmentes és hibátlan, csak egy elem, a jobb hátsó sárvédő volt fényezve, nem cserélve. Több típushiba, mint pl. csomagtér kapcsoló, hangszóró csatlakozó, ABS jeladó, termosztát ház cserélve. Vásárlást megelőzően természetesen szakszervizben átvizsgáltatható és szerviztörténet lekérhető. A gépkocsi megnézhető Pesten telefonos egyeztetést követően és tehermentes, így bármikor megvásárolható. Érd: Tóth Gábor (tulajdonos) 06-30-459-0543 vagy e-mailben.
http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/cruze/chevrolet_cruze_1.6_ls_plus_tulaj-tol._73e_km._hibatlan-8615253
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2015 Február, 27, 20:12:07 pm
Kis tanácsot kérnék.

Kinéztünk egy autót, pontosabban egy Hyundai-t páromnak.
Piaci ár alatt van, mivel sok a km benne.
Konkrétan 300e.
Na ez a része ami nagyon nem érdekel.
Viszont 1.6 diesel. Amit meg nem ismerek. (Mintha a benzinest ismerném  :szetvert: )
Az auót az elmondások szerint autópályán volt főképpen használva.
Kérdésem az lenne, pesten XX ker környékén ismertek-e olyan szervízt, szakit, aki függetlenül át tudná nézni, illetve profi diesel-ben.

Valamint minden tanácsot szívesen fogadok.

Köszi,
Yeti

Én ugyan itt lakom, de sajnos nem ismerek.  :szomoru:

Yeti, írok PÜ-t.

Yeti, ebből lett valami?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Yeti - 2015 Február, 27, 20:22:11 pm
Végülis nem.
Lefújtuk.

Jó lett volna, leinformálható és karbantartott volt az autó, de másra kell a pénz.
Még 2-3 évet elszaladgálunk a KIA-val.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2015 Március, 07, 21:46:44 pm
Letelt az 5 év, lecserélem, így eladó: http://www.hasznaltauto.hu/auto/renault/megane/renault_megane_grandtour_1.4_tce_dynamique-8713290
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Jani - 2015 Március, 07, 22:07:12 pm
Kár, hogy nem aktuális nálam az autó csere. Egyébkén holnap mennék is megvenni. :D Mi lesz helyette?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2015 Március, 08, 13:31:20 pm
Kár, hogy nem aktuális nálam az autó csere. Egyébkén holnap mennék is megvenni. :D Mi lesz helyette?

Kis crossover: Renault Captur vagy Suzuki Vitara.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2015 Március, 08, 17:49:37 pm
Kár, hogy nem aktuális nálam az autó csere. Egyébkén holnap mennék is megvenni. :D Mi lesz helyette?

Kis crossover: Renault Captur vagy Suzuki Vitara.


Várhattál volna fél évet vele, alkalmi vétel, nekem kéne :(((
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2015 Március, 18, 17:37:32 pm
Letelt az 5 év, lecserélem, így eladó: http://www.hasznaltauto.hu/auto/renault/megane/renault_megane_grandtour_1.4_tce_dynamique-8713290

elkelt
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Március, 18, 18:26:51 pm
Letelt az 5 év, lecserélem, így eladó: http://www.hasznaltauto.hu/auto/renault/megane/renault_megane_grandtour_1.4_tce_dynamique-8713290

elkelt
Ez gyors volt,
Bar aki jol karbantartott megkimelt autot akart venni,sokat nem gondolkodott hogy megvegye-e.
Kovetkezo auto? Hatha 5 ev utan vevo leszek ra :rohog: de csak ha kombi ,
Vagy maradok a korei vonalon es max orlando :sunyi: 
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Március, 18, 18:27:02 pm
Letelt az 5 év, lecserélem, így eladó: http://www.hasznaltauto.hu/auto/renault/megane/renault_megane_grandtour_1.4_tce_dynamique-8713290

elkelt
Ez gyors volt,
Bar aki jol karbantartott megkimelt autot akart venni,sokat nem gondolkodott hogy megvegye-e.
Kovetkezo auto? Hatha 5 ev utan vevo leszek ra :rohog: de csak ha kombi ,
Vagy maradok a korei vonalon es max orlando :sunyi: 
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Jani - 2015 Március, 18, 18:48:51 pm
Az Orlandora én is bejelenkezek. :)

Tapatalk-kal küldve

Cím: Re:Eladó autók
Írta: DT - 2015 Március, 18, 18:49:48 pm
Az Orlandora én is bejelenkezek. :)

Tapatalk-kal küldve
Gyűjtsétek a pénzt :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Március, 18, 18:58:29 pm
Az Orlandora én is bejelenkezek. :)

Tapatalk-kal küldve
Gyűjtsétek a pénzt :)
Elég lesz a mostani értéknek a felét összegyűjteni :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2015 Március, 18, 19:39:01 pm
Letelt az 5 év, lecserélem, így eladó: http://www.hasznaltauto.hu/auto/renault/megane/renault_megane_grandtour_1.4_tce_dynamique-8713290

elkelt
Ez gyors volt,
Bar aki jol karbantartott megkimelt autot akart venni,sokat nem gondolkodott hogy megvegye-e.
Kovetkezo auto? Hatha 5 ev utan vevo leszek ra :rohog: de csak ha kombi ,
Vagy maradok a korei vonalon es max orlando :sunyi:

írtam feljebb, hogy melyik két kis crossover jön szóba, valószínűleg marad a renault.
engem is meglepett, hogy gyorsan elkelt, így átmenetileg egy autónk van, a logisztika-szervezés nehezebb, bár a nejem még a kisbabával kevesebbet mozog.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: DT - 2015 Március, 18, 19:55:25 pm
Az Orlandora én is bejelenkezek. :)

Tapatalk-kal küldve
Gyűjtsétek a pénzt :)
Elég lesz a mostani értéknek a felét összegyűjteni :)
Biztosan lehet annyiért is kapni Orlandot :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Március, 18, 19:57:31 pm
áá kapni nem lehet
venni kell  :szetvert: :sunyi:
de tuti 2millió alatt lehet majd venni
Cím: Re:Eladó autók
Írta: DT - 2015 Március, 18, 20:05:32 pm
áá kapni nem lehet
venni kell  :szetvert: :sunyi:
de tuti 2millió alatt lehet majd venni
Egyszer biztosan :) Csak a nagy kérdés, hogy mikor és milyen állapotban :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Március, 18, 20:13:38 pm
mint lent írtam 5 év múlva ha eladná HFT  :szetvert:  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: DT - 2015 Március, 18, 20:15:19 pm
mint lent írtam 5 év múlva ha eladná HFT  :szetvert:  :oke:
Azért írtam :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Jani - 2015 Március, 18, 22:51:44 pm
Pénz nem probléma. Úgy vagyok mint Rammstein, mért cseréljem le a Lacettit, ha jó.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Viper - 2015 Március, 31, 21:42:25 pm
--->Eladó a Piri<--- (https://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_gtx-8837220)

(https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/58292_106981799362850_119571_n.jpg?oh=f48b2beee19b7eb0428d63633da02630&oe=5573565D)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Április, 01, 07:50:09 am
bőr ülések fűthetőek?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Viper - 2015 Április, 01, 09:32:59 am
bőr ülések fűthetőek?


bőr ülések fűthetőek?
Van benne lehetőség,de én nem kötöttem be :kacsint:


for Neken N6 android 4.2.2

Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Április, 01, 09:34:49 am
aham, hmm, és az mennyi lenne?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Viper - 2015 Április, 01, 11:15:00 am
aham, hmm, és az mennyi lenne?
Csak neked,csak most,alku nélkül 60e JMF :oke:

for Neken N6 android 4.2.2

Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Április, 01, 11:17:22 am
/ 2db?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2015 Április, 01, 11:55:07 am
Miért nem lehet forgalomba helyezni?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Április, 01, 11:59:44 am
mert szerintem véglegesen kivonatta már forgalomból, és utána nem lehet visszahelyeztetni
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2015 Április, 01, 12:39:12 pm
Így már értem.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Viper - 2015 Április, 01, 16:17:32 pm
/ 2db?
:igaz: :igaz:
mert szerintem véglegesen kivonatta már forgalomból, és utána nem lehet visszahelyeztetni
ez is  :igaz: :igaz:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2015 Április, 07, 15:06:28 pm
Tűnődöm az astra értékesítésén, de csak ha rendes pénzt kapok érte.
2007-es, 1.7 ctdi DTH motorral.
190e km van benne, mindene gyári eredeti, kivéve a hűtőket, mert azok szerencsésen szétdörzsölték egymást egy gyári visszahívásos javítás ellenére, amely ezt orvosolta volna. Vonóhorog 1400 kg-ig, téli/nyári szett, stb.

Kb úgy vagyok vele, mint Rammstein az övével....

Cím: Re:Eladó autók
Írta: Thoty - 2015 Április, 09, 00:16:58 am
Tűnődöm az astra értékesítésén, de csak ha rendes pénzt kapok érte.
2007-es, 1.7 ctdi DTH motorral.
190e km van benne, mindene gyári eredeti, kivéve a hűtőket, mert azok szerencsésen szétdörzsölték egymást egy gyári visszahívásos javítás ellenére, amely ezt orvosolta volna. Vonóhorog 1400 kg-ig, téli/nyári szett, stb.

Kb úgy vagyok vele, mint Rammstein az övével....
Kicsit írnál róla több infót? sógorom kombi H Astrát keres... :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2015 Április, 09, 09:00:35 am
Tűnődöm az astra értékesítésén, de csak ha rendes pénzt kapok érte.
2007-es, 1.7 ctdi DTH motorral.
190e km van benne, mindene gyári eredeti, kivéve a hűtőket, mert azok szerencsésen szétdörzsölték egymást egy gyári visszahívásos javítás ellenére, amely ezt orvosolta volna. Vonóhorog 1400 kg-ig, téli/nyári szett, stb.

Kb úgy vagyok vele, mint Rammstein az övével....
Kicsit írnál róla több infót? sógorom kombi H Astrát keres... :)

Szia, minden gyárilag lett beszerelve, kivéve a DRL-t, az utólagos philips.
Tempomat, vonóhorog 1400 kg max vontatmánnyal, tolatóradar. 4 el ablak, váltózár, stb, stb.
2007 októberi.
1.7 100 lovas (240 Nm) 'isuzu' blokk, 5 sebességes.
Automata klíma. Első 3 évben futott 150ezret, azóta évi 10 körül.
Vezérműcser 90e és 180e km-nél. 0 km-es kora óta összes számla, megvan, vezetett szervizkönyv.
Gyári szövetszőnyegeken mindig volt + gumiszőnyeg.
A használatra jellemző, hogy még az eredeti fékbetétek és  tárcsák vannak benne, ezeket lassan cserélni kell majd.
Olajcserék 15ezrenként, mindig GM gyári olajjal.
Hidegen soha nem volt meghajtva, 60 C-ig szigorúan 2000 alatt pörgött.
90-95%-ban autópályán közlekedett, KRESZ szerint.
Féltengelyek, kettős tömegű nem kotyog.
Első segédalvázra gyári pótlólagos rezgéscsillapító felszerelve.
Összes gyári visszahívásos akció elvégezve rajta.
BC szerint az utolsó kb 30 km átlaga 5.3 l/100 km.
Nem felszereltséget vettem, hanem összeválogattam, mik kellenek bele nekem, kb a középső + pár dolog.
Van hozzá felnin téli/nyárigumi készlet.
Első lökhárítón vonóhorog nyom, hátsón karcok, ezeket javítani fogom.
Bal első sárvédőt márkaszerviz cserélte.
Fényezés rendben, itt-ott használatból eredő karcok. Polírozva nem volt, gépi mosóban sohasem járt.
Klímahűtő és vízhűtő tavaly cserélve, aksi most januárban, garjegy (2 éves) szintén megvan.
Gyári hang a nem elromlós verzió, cserébe mp3-at nem tud.

Dióhéjban :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Thoty - 2015 Április, 09, 12:41:54 pm
Dióhéjban :)

Köszi, küldtem PÜ-t :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Rammstein - 2015 Április, 09, 13:11:06 pm
Barátnőm meghirdette a Corsaját, hátha érdekel valakit:

https://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/corsa_d/opel_corsa_d_1.4_enjoy-8862217
Cím: Re:Eladó autók
Írta: mesti - 2015 Május, 12, 23:24:46 pm
Eladóvá vált szeretett autóm, ha valakit érdekelne:

http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.6_sx_forza_teligumi_klima-8537760 (http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.6_sx_forza_teligumi_klima-8537760)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: whiteg - 2015 Május, 12, 23:44:10 pm
Eladóvá vált szeretett autóm, ha valakit érdekelne:

http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.6_sx_forza_teligumi_klima-8537760 (http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.6_sx_forza_teligumi_klima-8537760)
Szomoruan olvasom. Lesz helyette valami másik?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: mesti - 2015 Május, 13, 15:36:05 pm
Eladóvá vált szeretett autóm, ha valakit érdekelne:

http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.6_sx_forza_teligumi_klima-8537760 (http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.6_sx_forza_teligumi_klima-8537760)
Szomoruan olvasom. Lesz helyette valami másik?
Már van is. De maradtam a távol-keleti kocsiknál és vettem egy Toyota Corollát. Jó vétel volt nem tudtam kihagyni.
Sajnálom eladni, de hát két kocsit fenntartani...
Cím: Re:Eladó autók
Írta: faforgi - 2015 Június, 17, 15:39:49 pm
Sajnos eljött az idő, hogy megváljak az autómtól, ezért azt eladásra kínálom. Ha valaki számára érdekes lehet, várom az erre vonatkozó visszajelzéseket.
Típus: Daewoo Lanos II. 1.3 Sedan (friss műszaki vizsgával)
Évjárat: 2002
Tulajdonsok száma: 1 (Anno a Daewoo Gyulainál vettem szalonból, 0km-es új autóként)
Állapot: megkímélt
Futott km: 87.000
Szin: Metál bordó (lökhárítókat és a visszapillantó tükröket is beleértve)
Gyári Extrák: bordó metáfényezés, manuális klíma, központi zár, riasztó, elektromos ablakemelő (elől), rádió előkészítés, gyerekzár, ajtóvédő "díszléc" gumi, első és hátsó ködlámpa, háttámlás ülések :), stb.
Egyéb extrák: 15 colos alumínium Calibra felnik jó állapotú 195/50-es Dunlop gumikkal, méretpontos minőségi üléshuzat, a gyárinál eggyel nagyobb méretű Brembo tárcsa + fékbetétek, a gyárinál jobb minőségű Kayaba lengéscsillapítók, a gyárinál nagyobb keresztmetszettel rendelkező, a leömlőtől cserélt minőségi PROEX kipufogórendszer műbizonylattal, hő- és betörésvédő fóliával ellátott ablakok szintén műbizonylattal; a gyárinál eggyel nagyobb méretű, annak a helyén elhelyezett "13-as" hangszórók az első ajtókban, Bluetooth-os kihangosítóval, USB és SD kártya fogadással rendelkező mp3-as Philips fejegység. Heko légterelő az első ablakoknál
Kisebb hibák: néhány apró, kőfelpattanásból adódó fényezési sérülés, amely a használatból sajnos ennyi év után előfordul; hátsó lökhárítón kisebb 1 Ft-os érme méretű felületi sérülés közép magasságban, hátsó lökhárító bal alsó részén, alig látható helyen kisebb repedés (parkolóba történő tolatásnál egy kisebb kődarab hozzáért).
Szervizelések: Az első években, a garanciális idő alatt gyári kötelező szervizelései voltak, a további kötelező jellegű szervizeléseket én magam végeztem. Olaj, olajszűrő és légszűrő évente, 7-8e km-enként kerültek cserére. Az NGK gyertyák és az új gyertyakábelek most 1 évesek, jó állapotúak, a csere óta 6e km van bennük. A benzinszűrőt 2 éve cseréltem, abban kb. 12e km van. A vezérműszíj (Gates) és a görgő 70e km környékén kerültek cserére. A gyári immobiliser 2014-ben kiszerelésre került, mert sajnos meghibásodott.
Egyéb: Tapasztalt fogyasztási értékek: város: 7-7,5 liter, főút: 5,2-5,6 liter, vegyes: 6,5 liter. Tankolt üzemanyag: jellemzően OMV Maxx Motion 95. Az auó dohányzásmentes és eddigi teljes élettartama alatt garázsban tárolt.
Balesetből adódó törés vagy sérülés: nincs, az autó balesetmentes.

Autókereskedés 500e Ft-ot ajánlott érte, de ők más költségekkel és haszonnal dolgoznak. Ha én szeretnék egy hasonló km futással rendelkező, hasonlóan jó állapotú autót venni, garantáltan első tulajdonostól 89e km-el, 1M alatt biztosan nem találnék.

Ár: 499e Ft.

Képek: https://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.3_s-9095011 (https://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.3_s-9095011)

Elérhetőség: 30/439-8457

Cím: Re:Eladó autók
Írta: captainb - 2015 Június, 18, 13:13:45 pm
Na ó, de wieviele est kostet, illetve szkolko forint?  :rohog: :rohog: :rohog: :rohog:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebijoe - 2015 Június, 18, 15:07:35 pm
Van egy kíválló állapotú Lacsi kombink eladóként!

http://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/lacetti/chevrolet_lacetti_sw_1.6_16v_elite_74830km-9087461
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Viper - 2015 Július, 04, 21:57:58 pm
KERESEK!!!
Nincs valakinek itt a fórumon eladó Lacetti/Nubira III 900e alatti áron?
Leginkább 1.6-os érdekelne,sedan vagy kombi, 5ajtós csak végső esetben, ha nagyon tetszik  :szemcso:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zuhi_ - 2015 Augusztus, 04, 21:17:08 pm
Ha esetleg valakit érdekelne: http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_gle-9328441
Cím: Re:Eladó autók
Írta: josh - 2015 Augusztus, 04, 21:20:59 pm
Ha esetleg valakit érdekelne: http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_gle-9233504
Nehéz lesz eladnod ennyiért, pedig szép.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zuhi_ - 2015 Augusztus, 04, 21:45:10 pm
Ha esetleg valakit érdekelne: http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_gle-9233504
Nehéz lesz eladnod ennyiért, pedig szép.

Meglátjuk. Vagy elmegy ennyiért, vagy marad.  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Augusztus, 05, 07:44:53 am
én 300.000 ft ról indulnék nexiámmal, a felniket meg külön adnám el.
zuhié meg kicsivel jobb állapotban van, meg ő felnivel együtt adja, ha úgy nézzük nem vészes az ár, de hogy 19éves autó, úgy már jah, ezért agyalok én is, hogy menjen vagy maradjon, meg 200é nem adom, annyiért kivonatom ideiglenesen a forgalomból, ha kell vissza.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zuhi_ - 2015 Augusztus, 05, 08:06:19 am
én 300.000 ft ról indulnék nexiámmal, a felniket meg külön adnám el.
zuhié meg kicsivel jobb állapotban van, meg ő felnivel együtt adja, ha úgy nézzük nem vészes az ár, de hogy 19éves autó, úgy már jah, ezért agyalok én is, hogy menjen vagy maradjon, meg 200é nem adom, annyiért kivonatom ideiglenesen a forgalomból, ha kell vissza.

200é meg sem mutatom senkinek. :ferdejel:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Augusztus, 05, 08:39:00 am
annyiért én sem, annál többet ér számomra , inkább a garázsba álljon letakarva oszt kész
Cím: Re:Eladó autók
Írta: tacumás - 2015 Augusztus, 10, 21:28:42 pm
Megvan az utód, így új gazdát keres a nagy vas: http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/tacuma/daewoo_tacuma_1.6_sx-9229829
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Augusztus, 10, 21:34:30 pm
:oke:
kisebbre cseréltél?
sok balesetmentes km-t az utóddal is :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: hamutipro - 2015 Augusztus, 13, 10:00:39 am
Sziasztok.
Eladó lenne egy 1998-s Daewoo Nubira 1.6 SX kombi. Fehér.Januárban volt a balesetem, azóta áll.Még a téli gumik vannak rajta.
Az eleje totálkáros . Egyben 50000 viheti bárki. Képet esetleg majd később. Amit tudni érdemes. bal eleje kapta az ütést ,váltó lyukas,motor elmozdult.
Az autó Budapesten a XIII. ker-ben nézhető meg.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: josh - 2015 Augusztus, 13, 11:11:42 am
Sziasztok.
Eladó lenne egy 1998-s Daewoo Nubira 1.6 SX kombi. Fehér.Januárban volt a balesetem, azóta áll.Még a téli gumik vannak rajta.
Az eleje totálkáros . Egyben 50000 viheti bárki. Képet esetleg majd később. Amit tudni érdemes. bal eleje kapta az ütést ,váltó lyukas,motor elmozdult.
Az autó Budapesten a XIII. ker-ben nézhető meg.

Részvétem, nincs túl sok szerencséd a Nubirával. Remélem te megúsztad komolyabb sérülés nélkül.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: hamutipro - 2015 Augusztus, 13, 11:57:29 am
Hát nincs szerencsém  :fejelfalnak: . Ha a kulcscsont törést , mellkas zúzódást és a karom beszűkült mozgását veszem olcsón megúsztam. Az ellenfél bevallása szerint ő 70-nel jött belém oldalról.Pörögtem mint a búgócsiga.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: tacumás - 2015 Augusztus, 13, 20:35:52 pm
Megvan az utód, így új gazdát keres a nagy vas: http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/tacuma/daewoo_tacuma_1.6_sx-9229829
Elment...
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Augusztus, 13, 21:06:18 pm
gyorsan megjött a vevő rá :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Augusztus, 24, 12:42:09 pm
Ha esetleg valakit érdekelne: http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_gle-9233504
zuhi, valami eredmény?
érdeklődő? ki mennyit adott volna érte?
jöttek a tesókám mennyit engedsz a feléből telefonok?  :yoyo: :szetvert:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zuhi_ - 2015 Augusztus, 24, 16:50:25 pm
Ha esetleg valakit érdekelne: http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_gle-9233504
zuhi, valami eredmény?
érdeklődő? ki mennyit adott volna érte?
jöttek a tesókám mennyit engedsz a feléből telefonok?  :yoyo: :szetvert:

Egyenlőre csak kereskedések hívtak...meg 1-2 magánszemély, de semmi komoly. Nem sürgős.  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Augusztus, 24, 17:11:12 pm
kereskedés mennyit ad érte? 150?  :yoyo:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zuhi_ - 2015 Augusztus, 24, 19:57:30 pm
kereskedés mennyit ad érte? 150?  :yoyo:

Nem mondták, de nem is kérdeztem. Nem vagyok rájuk kíváncsi.  :szemcso:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2015 Augusztus, 24, 21:10:15 pm
jobb is , tudnak fura árakat mondani  :szetvert: :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zuhi_ - 2015 Szeptember, 02, 21:42:41 pm
Ha esetleg valakit érdekelne: http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_gle-9233504

Új képek.  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: faforgi - 2015 Szeptember, 04, 11:15:16 am
Sajnos eljött az idő, hogy megváljak az autómtól, ezért azt eladásra kínálom. Ha valaki számára érdekes lehet, várom az erre vonatkozó visszajelzéseket.
Típus: Daewoo Lanos II. 1.3 Sedan (friss műszaki vizsgával)
Évjárat: 2002
Tulajdonsok száma: 1 (Anno a Daewoo Gyulainál vettem szalonból, 0km-es új autóként)
Állapot: megkímélt
Futott km: 87.000
Szin: Metál bordó (lökhárítókat és a visszapillantó tükröket is beleértve)
Gyári Extrák: bordó metáfényezés, manuális klíma, központi zár, riasztó, elektromos ablakemelő (elől), rádió előkészítés, gyerekzár, ajtóvédő "díszléc" gumi, első és hátsó ködlámpa, háttámlás ülések :), stb.
Egyéb extrák: 15 colos alumínium Calibra felnik jó állapotú 195/50-es Dunlop gumikkal, méretpontos minőségi üléshuzat, a gyárinál eggyel nagyobb méretű Brembo tárcsa + fékbetétek, a gyárinál jobb minőségű Kayaba lengéscsillapítók, a gyárinál nagyobb keresztmetszettel rendelkező, a leömlőtől cserélt minőségi PROEX kipufogórendszer műbizonylattal, hő- és betörésvédő fóliával ellátott ablakok szintén műbizonylattal; a gyárinál eggyel nagyobb méretű, annak a helyén elhelyezett "13-as" hangszórók az első ajtókban, Bluetooth-os kihangosítóval, USB és SD kártya fogadással rendelkező mp3-as Philips fejegység. Heko légterelő az első ablakoknál
Kisebb hibák: néhány apró, kőfelpattanásból adódó fényezési sérülés, amely a használatból sajnos ennyi év után előfordul; hátsó lökhárítón kisebb 1 Ft-os érme méretű felületi sérülés közép magasságban, hátsó lökhárító bal alsó részén, alig látható helyen kisebb repedés (parkolóba történő tolatásnál egy kisebb kődarab hozzáért).
Szervizelések: Az első években, a garanciális idő alatt gyári kötelező szervizelései voltak, a további kötelező jellegű szervizeléseket én magam végeztem. Olaj, olajszűrő és légszűrő évente, 7-8e km-enként kerültek cserére. Az NGK gyertyák és az új gyertyakábelek most 1 évesek, jó állapotúak, a csere óta 6e km van bennük. A benzinszűrőt 2 éve cseréltem, abban kb. 12e km van. A vezérműszíj (Gates) és a görgő 70e km környékén kerültek cserére. A gyári immobiliser 2014-ben kiszerelésre került, mert sajnos meghibásodott.
Egyéb: Tapasztalt fogyasztási értékek: város: 7-7,5 liter, főút: 5,2-5,6 liter, vegyes: 6,5 liter. Tankolt üzemanyag: jellemzően OMV Maxx Motion 95. Az auó dohányzásmentes és eddigi teljes élettartama alatt garázsban tárolt.
Balesetből adódó törés vagy sérülés: nincs, az autó balesetmentes.

Autókereskedés 500e Ft-ot ajánlott érte, de ők más költségekkel és haszonnal dolgoznak. Ha én szeretnék egy hasonló km futással rendelkező, hasonlóan jó állapotú autót venni, garantáltan első tulajdonostól 89e km-el, 1M alatt biztosan nem találnék.

Ár: 499e Ft.

Képek: https://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.3_s-9095011 (https://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.3_s-9095011)

Elérhetőség: 30/439-8457

Elkelt!

Ami megmaradt: 4 db 14"-os acélfelnire szerelt, kiválló állapotú téli gumi:
- 2 db 1 telet futott (~1000 km-t), 95%-os ?Matador?
- 2 db 2 telet futott (~2000 km-t), 90%-os Kumho

Ezek továbbra is eladóak. Ár: 50.000 Ft.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Rammstein - 2015 Szeptember, 06, 12:51:56 pm
Még nem volt időm feltenni a használtautóra, de eladóvá vált szeretett Epicám. Az autó 210ezer km-t futott, rendszeresen karbantartott (15ezer km-ként teljes olaj és minden szűrű cserélve volt), a fékek nem rég voltak cserélve, klíma kompresszor 2 éve lett felújítva, első kerék csapágyak 1-2 hónapja lettek cserélve, komplett vezérlés csere is tavasszal történt. A lemezek épek, elől talán 1-2 kőfelverődés ha van, viszont a bal elején és a hátulján az ütközőkön(műanyag) karrcolások vannak. Természetesen, ha fent lesz a hahun, linkelek, ott képek is lesznek, de előtte lemosatom.

Irányár: 1.5M Huf
Cím: Re:Eladó autók
Írta: josh - 2015 Szeptember, 06, 12:55:11 pm
Még nem volt időm feltenni a használtautóra, de eladóvá vált szeretett Epicám. Az autó 210ezer km-t futott, rendszeresen karbantartott (15ezer km-ként teljes olaj és minden szűrű cserélve volt), a fékek nem rég voltak cserélve, klíma kompresszor 2 éve lett felújítva, első kerék csapágyak 1-2 hónapja lettek cserélve. A lemezek épek, elől talán 1-2 kőfelverődés ha van, viszont a bal elején és a hátulján az ütközőkön(műanyag) karrcolások vannak. Természetesen, ha fent lesz a hahun, linkelek, ott képek is lesznek, de előtte lemosatom.

Irányár: 1.5M Huf

Téli-nyári gumival adod?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Rammstein - 2015 Szeptember, 06, 12:57:53 pm
Még nem volt időm feltenni a használtautóra, de eladóvá vált szeretett Epicám. Az autó 210ezer km-t futott, rendszeresen karbantartott (15ezer km-ként teljes olaj és minden szűrű cserélve volt), a fékek nem rég voltak cserélve, klíma kompresszor 2 éve lett felújítva, első kerék csapágyak 1-2 hónapja lettek cserélve. A lemezek épek, elől talán 1-2 kőfelverődés ha van, viszont a bal elején és a hátulján az ütközőkön(műanyag) karrcolások vannak. Természetesen, ha fent lesz a hahun, linkelek, ott képek is lesznek, de előtte lemosatom.

Irányár: 1.5M Huf

Téli-nyári gumival adod?

Őszintén szólva, adhatom a télit is hozzá. :-) A nyárinak ez a 3. szezonja, a téllinek meg lenne a 3. szezonja

Michelin valami a nyári a télire nem is emlékszek, talán Conti. De mindkettő ADAC tesztgyőztes volt, ezt tudom. :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2015 Szeptember, 06, 15:35:21 pm
Mit veszel helyette?

Még nem volt időm feltenni a használtautóra, de eladóvá vált szeretett Epicám. Az autó 210ezer km-t futott, rendszeresen karbantartott (15ezer km-ként teljes olaj és minden szűrű cserélve volt), a fékek nem rég voltak cserélve, klíma kompresszor 2 éve lett felújítva, első kerék csapágyak 1-2 hónapja lettek cserélve. A lemezek épek, elől talán 1-2 kőfelverődés ha van, viszont a bal elején és a hátulján az ütközőkön(műanyag) karrcolások vannak. Természetesen, ha fent lesz a hahun, linkelek, ott képek is lesznek, de előtte lemosatom.

Irányár: 1.5M Huf

Téli-nyári gumival adod?

Őszintén szólva, adhatom a télit is hozzá. :-) A nyárinak ez a 3. szezonja, a téllinek meg lenne a 3. szezonja

Michelin valami a nyári a télire nem is emlékszek, talán Conti. De mindkettő ADAC tesztgyőztes volt, ezt tudom. :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Rammstein - 2015 Szeptember, 06, 17:22:19 pm
Mit veszel helyette?

Még nem volt időm feltenni a használtautóra, de eladóvá vált szeretett Epicám. Az autó 210ezer km-t futott, rendszeresen karbantartott (15ezer km-ként teljes olaj és minden szűrű cserélve volt), a fékek nem rég voltak cserélve, klíma kompresszor 2 éve lett felújítva, első kerék csapágyak 1-2 hónapja lettek cserélve. A lemezek épek, elől talán 1-2 kőfelverődés ha van, viszont a bal elején és a hátulján az ütközőkön(műanyag) karrcolások vannak. Természetesen, ha fent lesz a hahun, linkelek, ott képek is lesznek, de előtte lemosatom.

Irányár: 1.5M Huf

Téli-nyári gumival adod?

Őszintén szólva, adhatom a télit is hozzá. :-) A nyárinak ez a 3. szezonja, a téllinek meg lenne a 3. szezonja

Michelin valami a nyári a télire nem is emlékszek, talán Conti. De mindkettő ADAC tesztgyőztes volt, ezt tudom. :)

Kamu terepes lett: egy 40ezret futott volvo xc-60 d5 awd summum automata city safetyvel lett a befuto. Az FJ cruiser tobblet fogyasztasat nem akartam bevallalni... de meg mindig az a nagy kedvenc

Amugy DT-nek igaza volt, talan az osszes kiprobalt 4×4es jobban dobal(kiveve az FJ),mint az epica,a volvo is. De mostanaban horgaszok is,emiatt kell a magasabb felepites es a 4x4 sem hatrany.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2015 Szeptember, 06, 18:57:26 pm
Aham, minap Ivanicsnál nézegettem. Újként számomra értelmetlen összegbe kerül, különben is a ranger jobban tetszett, 6-7 millával olcsóbbért :O)

Mit veszel helyette?

Még nem volt időm feltenni a használtautóra, de eladóvá vált szeretett Epicám. Az autó 210ezer km-t futott, rendszeresen karbantartott (15ezer km-ként teljes olaj és minden szűrű cserélve volt), a fékek nem rég voltak cserélve, klíma kompresszor 2 éve lett felújítva, első kerék csapágyak 1-2 hónapja lettek cserélve. A lemezek épek, elől talán 1-2 kőfelverődés ha van, viszont a bal elején és a hátulján az ütközőkön(műanyag) karrcolások vannak. Természetesen, ha fent lesz a hahun, linkelek, ott képek is lesznek, de előtte lemosatom.

Irányár: 1.5M Huf

Téli-nyári gumival adod?

Őszintén szólva, adhatom a télit is hozzá. :-) A nyárinak ez a 3. szezonja, a téllinek meg lenne a 3. szezonja

Michelin valami a nyári a télire nem is emlékszek, talán Conti. De mindkettő ADAC tesztgyőztes volt, ezt tudom. :)

Kamu terepes lett: egy 40ezret futott volvo xc-60 d5 awd summum automata city safetyvel lett a befuto. Az FJ cruiser tobblet fogyasztasat nem akartam bevallalni... de meg mindig az a nagy kedvenc

Amugy DT-nek igaza volt, talan az osszes kiprobalt 4×4es jobban dobal(kiveve az FJ),mint az epica,a volvo is. De mostanaban horgaszok is,emiatt kell a magasabb felepites es a 4x4 sem hatrany.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Al Bundy - 2015 Szeptember, 06, 23:23:56 pm
"Kamu terepes lett: egy 40ezret futott volvo xc-60 d5 awd summum automata city safetyvel lett a befuto. Az FJ cruiser tobblet fogyasztasat nem akartam bevallalni... de meg mindig az a nagy kedvenc

Amugy DT-nek igaza volt, talan az osszes kiprobalt 4×4es jobban dobal(kiveve az FJ),mint az epica,a volvo is. De mostanaban horgaszok is,emiatt kell a magasabb felepites es a 4x4 sem hatrany."


Arra amire neked kellett bőven elég lesz, használd egészséggel. Azúj XC90-et néztem valamelyik nap és megállapítottam, hogy a formájával nagyot "gurítottak" a svédek. Ha meg mégis ellenállhatatlan vágyat éreznél a terepezéshez max hívsz, errefelé mindig van egy eladó 20 éves Frontera, Pajero vagy Patrol amit nem sajnál az ember "rendeltetésszerűen" használni  :szetvert: :szetvert: :szetvert:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Rammstein - 2015 Szeptember, 06, 23:33:15 pm
"Kamu terepes lett: egy 40ezret futott volvo xc-60 d5 awd summum automata city safetyvel lett a befuto. Az FJ cruiser tobblet fogyasztasat nem akartam bevallalni... de meg mindig az a nagy kedvenc

Amugy DT-nek igaza volt, talan az osszes kiprobalt 4×4es jobban dobal(kiveve az FJ),mint az epica,a volvo is. De mostanaban horgaszok is,emiatt kell a magasabb felepites es a 4x4 sem hatrany."


Arra amire neked kellett bőven elég lesz, használd egészséggel. Azúj XC90-et néztem valamelyik nap és megállapítottam, hogy a formájával nagyot "gurítottak" a svédek. Ha meg mégis ellenállhatatlan vágyat éreznél a terepezéshez max hívsz, errefelé mindig van egy eladó 20 éves Frontera, Pajero vagy Patrol amit nem sajnál az ember "rendeltetésszerűen" használni  :szetvert: :szetvert: :szetvert:

Köszi. :) Idővel lehet lesz valami komolyabb terepes is, mert a dolog érdekel. :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2015 Szeptember, 09, 15:22:06 pm
Még nem volt időm feltenni a használtautóra, de eladóvá vált szeretett Epicám. Az autó 210ezer km-t futott, rendszeresen karbantartott (15ezer km-ként teljes olaj és minden szűrű cserélve volt), a fékek nem rég voltak cserélve, klíma kompresszor 2 éve lett felújítva, első kerék csapágyak 1-2 hónapja lettek cserélve, komplett vezérlés csere is tavasszal történt. A lemezek épek, elől talán 1-2 kőfelverődés ha van, viszont a bal elején és a hátulján az ütközőkön(műanyag) karrcolások vannak. Természetesen, ha fent lesz a hahun, linkelek, ott képek is lesznek, de előtte lemosatom.

Irányár: 1.5M Huf
Jól láttam, hogy már feltetted a hahura? Képek még nem voltak.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Rammstein - 2015 Szeptember, 09, 15:52:32 pm
Még nem volt időm feltenni a használtautóra, de eladóvá vált szeretett Epicám. Az autó 210ezer km-t futott, rendszeresen karbantartott (15ezer km-ként teljes olaj és minden szűrű cserélve volt), a fékek nem rég voltak cserélve, klíma kompresszor 2 éve lett felújítva, első kerék csapágyak 1-2 hónapja lettek cserélve, komplett vezérlés csere is tavasszal történt. A lemezek épek, elől talán 1-2 kőfelverődés ha van, viszont a bal elején és a hátulján az ütközőkön(műanyag) karrcolások vannak. Természetesen, ha fent lesz a hahun, linkelek, ott képek is lesznek, de előtte lemosatom.

Irányár: 1.5M Huf
Jól láttam, hogy már feltetted a hahura? Képek még nem voltak.

Igen, épp ma tettem fel. Most tisztíttatom (polír + kárpit tisztítás) és utána készülnek a képek.

Egyébként megfordult a fejemben, hogy megtartom... Csak az a baj, hogy csak a gond lenne vele (plusz költségek és állásában is csak veszít értékéből + karbantartás + 1 beálló, stb.), emiatt kell mennie. :(
Cím: Re:Eladó autók
Írta: SRGedeon - 2015 Szeptember, 09, 20:42:51 pm
Nahát mennyi eladó Epica! Azt gondoltam kevesebb van.
Most olvastam csak utána, csupa jót írnak róluk. (De dízel nem érdekel.)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Rammstein - 2015 Szeptember, 09, 21:24:16 pm
És a link:

https://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/epica/chevrolet_epica_2.0_d_lt-9338312

Este hoztam el tisztítóból, így csak a teremgarázsban tudtam fotózni. Majd holnap esetleg lecserélem a képeket.

Elkelt
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zuhi_ - 2015 November, 06, 08:04:59 am
http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_gle-9328441
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebijoe - 2015 November, 07, 17:54:12 pm
https://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/lacetti/chevrolet_lacetti_sw_1.6_16v_elite_megkimelt_szep_allapot-9527251
Cím: Re:Eladó autók
Írta: naniika - 2015 November, 10, 13:12:39 pm
Daewoo Tacuma 1.6 sx 2004 évjáratú 5 személyes személygépkocsi vonóhoroggal Debrecenben 2017 04 hó-ig érvényes műszaki vizsgával hölgytulajtól eladó. Tágas, praktikus és jól variálható, kényelmes utazóautó, amiben az egész család komfortosan elfér, és még a csomagoknak is jut hely. Kitűnő autó . Minimális szervizigény , olcsó alkatrészek . Chevrolet Kelet-európai alkatrészközpont Magyarországon

érd: 06702007675
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Tomy61 - 2015 December, 02, 19:34:46 pm
Bekerült a műhelyünkbe egy Lacetti, 5 ajtós, pezsgő metál, óra szerint 123000 km-rel. 2005-ös évjárat, nem túl figyelmesen szervizelt. Megfőzték a motort, de botrányosan. A tulajdonos nem kívánja megjavíttatni, egyben szeretné értékesíteni, jelenlegi állapotban. Hengerfej van leszedve róla. Egyébb részletekről nálam lehet érdeklődni telefonon, munkaidőben, az alábbi telefonszámon (20 540 0020). Alkatrészenként nem, csak egyben eladó. Az "ügyletben" nem vagyok érdekelt, az érdeklődő a tulajdonossal fog tárgyalni. Érdeklődés hiányában bontóba kerül az autó sajnos.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: captainb - 2015 December, 07, 18:57:12 pm
Bekerült a műhelyünkbe egy Lacetti, 5 ajtós, pezsgő metál, óra szerint 123000 km-rel. 2005-ös évjárat, nem túl figyelmesen szervizelt. Megfőzték a motort, de botrányosan. A tulajdonos nem kívánja megjavíttatni, egyben szeretné értékesíteni, jelenlegi állapotban. Hengerfej van leszedve róla. Egyébb részletekről nálam lehet érdeklődni telefonon, munkaidőben, az alábbi telefonszámon (20 540 0020). Alkatrészenként nem, csak egyben eladó. Az "ügyletben" nem vagyok érdekelt, az érdeklődő a tulajdonossal fog tárgyalni. Érdeklődés hiányában bontóba kerül az autó sajnos.
Ez az a HB, ami ott állt a tied mellett? Mivel 2-án voltam nálatok.

Ilyen motorhibásan mennyit érhet?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Tomy61 - 2015 December, 07, 19:18:06 pm
Bekerült a műhelyünkbe egy Lacetti, 5 ajtós, pezsgő metál, óra szerint 123000 km-rel. 2005-ös évjárat, nem túl figyelmesen szervizelt. Megfőzték a motort, de botrányosan. A tulajdonos nem kívánja megjavíttatni, egyben szeretné értékesíteni, jelenlegi állapotban. Hengerfej van leszedve róla. Egyébb részletekről nálam lehet érdeklődni telefonon, munkaidőben, az alábbi telefonszámon (20 540 0020). Alkatrészenként nem, csak egyben eladó. Az "ügyletben" nem vagyok érdekelt, az érdeklődő a tulajdonossal fog tárgyalni. Érdeklődés hiányában bontóba kerül az autó sajnos.
Ez az a HB, ami ott állt a tied mellett? Mivel 2-án voltam nálatok.

Ilyen motorhibásan mennyit érhet?
Igen. Viszont már ELKELT. Az árat nem tudom, nem is érdekel. Ez az eladó és a vevő dolga.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebijoe - 2015 December, 10, 19:47:46 pm
Bekerült a műhelyünkbe egy Lacetti, 5 ajtós, pezsgő metál, óra szerint 123000 km-rel. 2005-ös évjárat, nem túl figyelmesen szervizelt. Megfőzték a motort, de botrányosan. A tulajdonos nem kívánja megjavíttatni, egyben szeretné értékesíteni, jelenlegi állapotban. Hengerfej van leszedve róla. Egyébb részletekről nálam lehet érdeklődni telefonon, munkaidőben, az alábbi telefonszámon (20 540 0020). Alkatrészenként nem, csak egyben eladó. Az "ügyletben" nem vagyok érdekelt, az érdeklődő a tulajdonossal fog tárgyalni. Érdeklődés hiányában bontóba kerül az autó sajnos.
Ez az a HB, ami ott állt a tied mellett? Mivel 2-án voltam nálatok.

Ilyen motorhibásan mennyit érhet?
Igen. Viszont már ELKELT. Az árat nem tudom, nem is érdekel. Ez az eladó és a vevő dolga.
Az autó hozzám került!
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebijoe - 2015 December, 11, 12:12:28 pm
Bekerült a műhelyünkbe egy Lacetti, 5 ajtós, pezsgő metál, óra szerint 123000 km-rel. 2005-ös évjárat, nem túl figyelmesen szervizelt. Megfőzték a motort, de botrányosan. A tulajdonos nem kívánja megjavíttatni, egyben szeretné értékesíteni, jelenlegi állapotban. Hengerfej van leszedve róla. Egyébb részletekről nálam lehet érdeklődni telefonon, munkaidőben, az alábbi telefonszámon (20 540 0020). Alkatrészenként nem, csak egyben eladó. Az "ügyletben" nem vagyok érdekelt, az érdeklődő a tulajdonossal fog tárgyalni. Érdeklődés hiányában bontóba kerül az autó sajnos.
Ez az a HB, ami ott állt a tied mellett? Mivel 2-án voltam nálatok.

Ilyen motorhibásan mennyit érhet?
Igen. Viszont már ELKELT. Az árat nem tudom, nem is érdekel. Ez az eladó és a vevő dolga.
Az autó hozzám került!
Maximális hálás köszönet Tomy61-nek a vételben nyújtott közreműködésért, valamint végre személyesen is találkoztunk ha nagyon rövid idő jutott a személyes beszélgetésre!  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Tomy61 - 2015 December, 12, 22:10:39 pm
Bekerült a műhelyünkbe egy Lacetti, 5 ajtós, pezsgő metál, óra szerint 123000 km-rel. 2005-ös évjárat, nem túl figyelmesen szervizelt. Megfőzték a motort, de botrányosan. A tulajdonos nem kívánja megjavíttatni, egyben szeretné értékesíteni, jelenlegi állapotban. Hengerfej van leszedve róla. Egyébb részletekről nálam lehet érdeklődni telefonon, munkaidőben, az alábbi telefonszámon (20 540 0020). Alkatrészenként nem, csak egyben eladó. Az "ügyletben" nem vagyok érdekelt, az érdeklődő a tulajdonossal fog tárgyalni. Érdeklődés hiányában bontóba kerül az autó sajnos.
Ez az a HB, ami ott állt a tied mellett? Mivel 2-án voltam nálatok.

Ilyen motorhibásan mennyit érhet?
Igen. Viszont már ELKELT. Az árat nem tudom, nem is érdekel. Ez az eladó és a vevő dolga.
Az autó hozzám került!
Maximális hálás köszönet Tomy61-nek a vételben nyújtott közreműködésért, valamint végre személyesen is találkoztunk ha nagyon rövid idő jutott a személyes beszélgetésre!  :oke:
Igazán nincs mit megköszönni, csak a dolgomat tettem, remélhetőleg mindkét fél megelégedésére. :igaz: Sajnos valóban keveset tudtunk beszélgetni, eléggé "feszes" volt a munka aznap.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: pointer001 - 2016 Január, 26, 18:25:08 pm
Sziasztok

Eladóvá vált szeretett Lanos-om. 1.6SX 3 ajtós, 2000 évjárat, Benzin-Gáz üzemű, erre is vizsgáztatva, pótkeréktartállyal, nagyon szépen beépítve.
Kívülről látszanak a rendszeres használat nyomai, de nem rohad sehol, arra figyeltem.
Motorilag OK, de tudjuk hogy mindig van mit csinálni vele, és nem nagy dolgokra gondoltam. Alapjárat ezen most jó, miután kábelezést átnéztem. :-)
Futóműve rendben, szilentekre kell majd gondolni lassan, lengéscsillapítók elől most lettek cserélve.
Képeket majd később rakok fel, de a profilképemen látható. :-)

Érdeklődni privátban, Köszönettel.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: bristoli - 2016 Január, 30, 14:23:34 pm
Sziaszto!
Keresek megvetelre Chevi Aveot, lehetoleg szedan es 1.4 mocival.
Ha van irj koszi
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebijoe - 2016 Január, 31, 11:18:50 am
Ha valaki kis fogyasztású off dieselt keres nekünk van eladó:
https://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/meriva/opel_meriva_1.7_dti_cosmo-9773783
Cím: Re:Eladó autók
Írta: hepe - 2016 Március, 15, 18:48:17 pm
Sziasztok! Eladóvá vált szeretett lanosunk. Kinőttük, nekünk már két csecsemővel kicsinek bizonyul.

Frissen szervizelve (Tomy61), gáztartály nyomáspróba meghosszabbitva, friss műszaki, stb stb..
További infót szivesen adok telefonon :)
70/4165551
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2016 Március, 22, 10:46:46 am
Környezetemben eladó egy 1.6-os HB corolla.
Betegség és haláleset okán több évig garázsban állt.
Kevesebb, mint 100e km van benne, ha jól emlékszem 2006-os.Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2016 Április, 02, 21:20:55 pm
Környezetemben eladó egy 1.6-os HB corolla.
Betegség és haláleset okán több évig garázsban állt.
Kevesebb, mint 100e km van benne, ha jól emlékszem 2006-os.


Jól emlékszem. Nevetséges 60e km futásteljesítmény, gyakorlatilag bejáratos :). Ára 1,5 M HUF. Alkalmi vétel...
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2016 Április, 19, 10:58:12 am
Dilemázom az autóm cseréjén.
Ha esetleg érdekel valakit az 1.7 diesel H-Astrám, ne habozzon, rikoltson!
1.8 Milla körül lenne az irányára.
újonan itthon vásárolt,
15ezrenként olajcsere,
mindne szervizszámla elrakva
tempomat, digit klíma,
vonóhorog, tolatóradar
téli szett felnin,
208e km  (Gm olaj, olajszűrő, tömítés megvéve a következőhöz)
vezérlés 190-nél cserélve (számlával ez is), legközelebb 270-nél esedékes.
stb.

Gyors döntést igényel :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Eriol - 2016 Május, 17, 23:26:16 pm
Sziasztok!
Eladnám '99es fehér Leganza 2.0 CDX -emet, 200ezer kilométerrel, 150ezres irányáron. Motorikusan jó állapotban, jobb hátulja törött most télen, de üzemképes (1 hónapot járkáltam még vele). Budapesten megtekinthető, ha valakit érdekel, írjon privátban.
Üdv!
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Tomy61 - 2016 Július, 18, 19:31:38 pm
Üdv Cartársak!
Keresek egy barátom részére automata váltós autót. Ez a legfőbb feltétel. Ha tudtok valamit, kérlek hívjatok telefonon (06 20 981 1100 vagy 06 20 540 0020)
Leinformálható autó érdekel, megbízható, karbantartott állapot fontos.
Köszönettel:Tomy61
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Tomy61 - 2016 Július, 18, 19:44:05 pm
Egyet az imént néztem meg. Bár ne tettem volna! Szánalmas, gyalázat, stb.!                                                                                                                   http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nubira/daewoo_nubira_1.8_cdx_automata_benzin_plusz_gaz_jeghideg_klima-10286971
Na kérem, átverés vastagon! Az, hogy valóságban a külseje milyen, az egy dolog. Viszont nem minden nap látok ennyire lelakott, elhanyagolt, retkes autót. Nevessetek ki, de megkönnyeztem.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: josh - 2016 Július, 19, 07:30:21 am
Egyet az imént néztem meg. Bár ne tettem volna! Szánalmas, gyalázat, stb.!                                                                                                                   http://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nubira/daewoo_nubira_1.8_cdx_automata_benzin_plusz_gaz_jeghideg_klima-10286971
Na kérem, átverés vastagon! Az, hogy valóságban a külseje milyen, az egy dolog. Viszont nem minden nap látok ennyire lelakott, elhanyagolt, retkes autót. Nevessetek ki, de megkönnyeztem.

Ha van rá keret akkor inkább epicat nézz. Sokkal jobb anyagokból van összerakva és 1,3-tól már vannak.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Bubu - 2016 Augusztus, 24, 09:25:53 am
Sziasztok!Tud valaki 150.000.-ft-ig valami használható autót,valamennyi műszakival?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2016 Augusztus, 24, 10:48:07 am
Sziasztok!Tud valaki 150.000.-ft-ig valami használható autót,valamennyi műszakival?

mennyire sürgős?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Bubu - 2016 Augusztus, 24, 11:09:20 am
A héten kellene.Mit tudsz?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2016 Augusztus, 24, 11:40:19 am
A héten kellene.Mit tudsz?

a héten semmit :(
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Bubu - 2016 Augusztus, 26, 08:11:26 am
A héten kellene.Mit tudsz?

a héten semmit :(
Azért köszönöm.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: psiti - 2016 Szeptember, 01, 14:39:07 pm
Sziasztok!

Eladóvá vált 2004-es Evandám.  216.000 km-rel. 205.000-nél vezérlés cserélve benne. A Lambda szonda (bosch) első hátsó féktárcsa, fékbetét megvéve, de még nincs beszerelve, hogyha esetleg akarja a vevő berakatom, de ha ő oldja meg legalább látja, hogy új. Klímán, bőrön kivül minden extrával felszerelt. 5 db alufelnivel (ezekbe a modellekbe a pótkereket is alura szerelve adták)  kb 20.000 mk-t futott gumik és 4 db acélfelnin a téli gumi. Megkímélt állapotú. Irányár: 850.000 Ft alaktrészekkel együtt.

Köszi
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zuhi_ - 2016 Szeptember, 01, 20:03:14 pm
Ha valaki ilyet szeretne és vigyáz rá úgy mint én, akkor eladom szeretett kis autóm: https://s9.postimg.io/6u1dq1xbj/image.jpg

Persze nem mindenáron.

 :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2016 Szeptember, 05, 14:49:52 pm
https://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/matiz/daewoo_matiz_0.8_s-10557943
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zsolt160 - 2016 Szeptember, 05, 14:56:38 pm
Klíma nincs bent?
Akkor nem kell, pedig gondolkozom egy Matizon! :sunyi:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2016 Szeptember, 05, 15:07:07 pm
ebbe nincs, de Zsófiéba van, akkor azt vidd ennyibe, mi megvesszük akkor ezt  :szetvert: :sunyi: :laughing:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: apoofis - 2016 Szeptember, 11, 16:12:59 pm
Sziasztok Népek!

Nem hinném, hogy itt fog gazdára találni, mert hát ide már olyan emberek jönnek, akiknek van autójuk, de hátha ismer valaki-valahol-valakit, aki pont ezt keresi, pont most! Minden fontos infó a leírásban, de ha kérdés van küldjetek PÜ-t, ezt tuti látom mindig, mindenhol, minden időben! :)

https://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.5_se-10544294 (https://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1.5_se-10544294)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2016 Október, 04, 21:31:16 pm
Úgy néz ki, el fogom adni az Orlandom, mert a szinte állandó hatfős használathoz még nagyobb járgányra van szükségünk. Ha valakit érdekel, jelezze. Ha lesz hirdetés, majd közzéteszem.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2016 Október, 11, 21:57:59 pm
Úgy néz ki, el fogom adni az Orlandom, mert a szinte állandó hatfős használathoz még nagyobb járgányra van szükségünk. Ha valakit érdekel, jelezze. Ha lesz hirdetés, majd közzéteszem.

https://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/orlando/chevrolet_orlando_1.8_ltz-10691113
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2016 Október, 12, 22:20:44 pm
Úgy néz ki, el fogom adni az Orlandom, mert a szinte állandó hatfős használathoz még nagyobb járgányra van szükségünk. Ha valakit érdekel, jelezze. Ha lesz hirdetés, majd közzéteszem.

https://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/orlando/chevrolet_orlando_1.8_ltz-10691113

Elkelt
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2016 Október, 12, 23:00:15 pm
huhh, ez gyors volt, akkor már nem gondolkodok rajt  :szetvert: :szetvert: :oke: 1-2 éven belül lehet autócsere lesz nálam is de ez egyelőre még elérhetetlen számomra, talán majd lejjebb megy az áruk ahogy idősebbek lesznek :) jah és csak benzin
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Jani - 2016 Október, 13, 11:28:34 am
Mire megnéztem volna a hirdetést már késő volt. Mennyiért adtad el?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2016 Október, 13, 14:37:46 pm
Mire megnéztem volna a hirdetést már késő volt. Mennyiért adtad el?
amennyiért kiraktam, 3.6 m. magánszemélynek.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Jani - 2016 Október, 13, 16:49:19 pm
Tervben volt, hogy ha eladó lesz megveszem, csak úgy gondoltam még 2-3 év mire lecseréled.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2016 Október, 13, 19:41:02 pm
Tervben volt, hogy ha eladó lesz megveszem, csak úgy gondoltam még 2-3 év mire lecseréled.

Igen, ez most gyors döntés volt viszonylag, de most szorongtunk a legjobban, pár év múlva, amikor elkezdődik a kirepülés, akkor majd lehet, hogy nem nagyegyterűre lesz szükség. Nagyon jó autó az Orlando, de úgy láttam, jó kezekbe került.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2016 Október, 13, 20:58:57 pm
Tervben volt, hogy ha eladó lesz megveszem, csak úgy gondoltam még 2-3 év mire lecseréled.

Opelt megbízható forrásból?  :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Jani - 2016 Október, 14, 08:43:30 am
Tudsz ilyet?  :szetvert:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2016 Október, 14, 08:49:01 am
H Astra caraván nagyobb mint a Lacetti SW?  :gondolkodik:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Jani - 2016 Október, 14, 15:14:59 pm
Elvileg egy kategória, de az Astra nagyobb, csomagtartó biztosan.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2016 Október, 15, 07:37:27 am
Elvileg egy kategória, de az Astra nagyobb, csomagtartó biztosan.

- elöl nagyobb
- hátsó lábtér szerintem picivel kisebb
- csomitartó 500l, és a meredekebb hátsó ablak miatt roló fölött is nagyobb. Ledöntött hátsó üléssel 2 db 200 literes hordó ide-oda gurul benne...
-  Köbcentiből 100-al több van neki :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zuhi_ - 2016 November, 22, 20:17:25 pm
https://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_gle-10807814
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Donor Lanos - 2016 November, 23, 15:07:15 pm
Sziasztok!
Új(abb) autó vásárlás miatt eladóvá vált 2002-es 1,3 S Lanosom.
Sok évet és kilométert róttunk le együtt, de sajnos eljött az idő, amikor meg kell válnunk egymástól.
Akár napi használatban akár "donor" autóként még szolgálhat valakit épp olyan hálásan, mint ahogyan azt velem tette hosszú időn át.
A vevő egy tavaly gyári alkatrészekkel felújított motort, idén májusban bekerült fékbetétet, 1 hónapos hátsó kipufogódobot talál. Műszaki érvényesség: 2019. szeptember.
Érdeklődni: lanos79@gmail.hu email címen tudsz.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: pointer001 - 2016 November, 30, 22:01:28 pm
Sziasztok!

Eladnám 1.6SX Lanosom (2000 évjárat), háromajtós, hivatalosan gázra vizsgáztatva(Landi), pótkeréktartállyal.
Nem mondom hogy tökéletes, de még mindig jól megy. Sony USB fejegységgel.
Jelenleg forgalomból ideiglenesen kivonva.
Ár megegyezés kérdése, sajnos nem tudom mit érhet (100000Ft környékére gondoltam), lehet zaklatni mailben.
pointer01@freemail.hu
Cím: Re:Eladó autók
Írta: captainb - 2016 December, 01, 07:24:30 am
Sziasztok!

Eladnám 1.6SX Lanosom (2000 évjárat), háromajtós, hivatalosan gázra vizsgáztatva(Landi), pótkeréktartállyal.
Nem mondom hogy tökéletes, de még mindig jól megy. Sony USB fejegységgel.
Jelenleg forgalomból ideiglenesen kivonva.
Ár megegyezés kérdése, sajnos nem tudom mit érhet (100000Ft környékére gondoltam), lehet zaklatni mailben.
pointer01@freemail.hu
Ember!

Apósomék most adtak a neppernek 300000 pénzt egy 1,4-es, ismeretlen előéletű, remekül rohadó, frankó hidrotőke hanggal rendelkező háromajtósért. Gáz van benne, de az állapota miatt. :D
Cím: Re:Eladó autók
Írta: pointer001 - 2016 December, 01, 17:54:58 pm
Sziasztok!

Eladnám 1.6SX Lanosom (2000 évjárat), háromajtós, hivatalosan gázra vizsgáztatva(Landi), pótkeréktartállyal.
Nem mondom hogy tökéletes, de még mindig jól megy. Sony USB fejegységgel.
Jelenleg forgalomból ideiglenesen kivonva.
Ár megegyezés kérdése, sajnos nem tudom mit érhet (100000Ft környékére gondoltam), lehet zaklatni mailben.
pointer01@freemail.hu
Ember!

Apósomék most adtak a neppernek 300000 pénzt egy 1,4-es, ismeretlen előéletű, remekül rohadó, frankó hidrotőke hanggal rendelkező háromajtósért. Gáz van benne, de az állapota miatt. :D

Köszönöm, így módosítom elképzelésem, és amire gondoltam akkor az lesz az alja, alku nélkül.
Eladni szeretném, mert sajnos most csak a garázshelyemet foglalja.

Cím: Re:Eladó autók
Írta: captainb - 2016 December, 01, 19:23:04 pm
Sziasztok!

Eladnám 1.6SX Lanosom (2000 évjárat), háromajtós, hivatalosan gázra vizsgáztatva(Landi), pótkeréktartállyal.
Nem mondom hogy tökéletes, de még mindig jól megy. Sony USB fejegységgel.
Jelenleg forgalomból ideiglenesen kivonva.
Ár megegyezés kérdése, sajnos nem tudom mit érhet (100000Ft környékére gondoltam), lehet zaklatni mailben.
pointer01@freemail.hu
Ember!

Apósomék most adtak a neppernek 300000 pénzt egy 1,4-es, ismeretlen előéletű, remekül rohadó, frankó hidrotőke hanggal rendelkező háromajtósért. Gáz van benne, de az állapota miatt. :D

Köszönöm, így módosítom elképzelésem, és amire gondoltam akkor az lesz az alja, alku nélkül.
Eladni szeretném, mert sajnos most csak a garázshelyemet foglalja.
Tudnál képet küldeni? És mi az, ami "nem tökéletes" benne?
garaybela kukac gmail.com
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Gabesz89 - 2016 December, 29, 17:28:12 pm
sziasztok lenne 2 eladó Lacettim bontásra vagy donornak
2 db 2005-ös évjárat
ő róluk lenne szó

http://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/Chevrolet_Lacetti_1_8_CDx_60351899.htm

http://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/Chevrolet_Lacetti_1_4_60350374.htm

:laughing:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2017 Január, 29, 10:55:08 am
Hamarosan eladó lesz egy 2004-es Corsa Van, Mo-i, lekövethető szerviztörténet, injektorok felújítva, vezérlés, hátsó kerékcsapágy cserélve, számlák, garjegy van.
ÁFA-s számla, 1.7 cdti.
Klíma, automata ablakok, karcmentes csomagtér.

Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 Március, 03, 15:39:02 pm
Helllotok,
Egyik ismerősöm kérdeztem,hogy a lacettik mennyire megbizhatóak, mert venne egyet, elküldte a linket is, aki tudja nézze meg, hátha lát valami rendellenességet, vagy hogy milyen jó állapotban van, várom a hozzászólásokat és továbbítom felé :oke:

https://new.hasznaltauto.hu/szemelyauto/chevrolet/lacetti/chevrolet_lacetti_1_6_16v_elite_acc_klima-abs-11144208

Sent from my Lenovo S898t+ using Tapatalk

Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 Március, 12, 18:44:30 pm
nah most sikerült eljtunom hogy megnézzem amit belinkeltem autót :D
én semmi rosszat nem vettem rajta észre, elég jó állapotban van, haveromnak megmondom, nyugodtan nézze meg, azzal nincs vesztenivalója :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2017 Április, 23, 07:59:11 am
Eladó kombi

https://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/lacetti/chevrolet_lacetti_sw_1.6_16v_elite-11422285 (https://www.hasznaltauto.hu/auto/chevrolet/lacetti/chevrolet_lacetti_sw_1.6_16v_elite-11422285)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2017 Május, 09, 18:57:00 pm
Unokatestvérem árulja: https://www.hasznaltauto.hu/auto/citroen/berlingo/citroen_berlingo_1.4_comfort_abs-11454850
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2017 Május, 17, 07:15:43 am
Úgy néz ki, 1 héten belül eladó lesz a Lacettim. Ha esetleg valakit érdekel, vagy tud olyat, aki venne egyet, keressen privátban nyugodtan. Hamarosan a hahu-ra is felkerül. Jelenleg 107 ezer km van benne, 2008 februári, benzin/gáz üzemű.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2017 Május, 17, 16:16:20 pm
Most már biztos, hogy eladó, viszont valószínűleg nem kerül messzire.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2017 Május, 17, 17:52:51 pm
Most már biztos, hogy eladó, viszont valószínűleg nem kerül messzire.

Merthogy van rá vevőd is?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2017 Május, 17, 20:38:19 pm
Most már biztos, hogy eladó, viszont valószínűleg nem kerül messzire.

Merthogy van rá vevőd is?
Igen, egy barátom veszi meg.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Novi - 2017 Július, 11, 22:15:29 pm
TÁRGYTALAN  :szemcso:
sziasztok...
12 év után megválok tőle...
inter autóházas, 2005-ös 1.8 sw ezüst kombi, platinum, pajzs, gyári vonóhorog, végig vezetett szervizkönyv, 166 ekm, Kornél keze munkája a mai napig /tehát leinformálható/, téli-nyári kerék garnitúra, thule tetőcsomagtartó, 2 kerékpártartó, stb, stb... sokkal jobb állapot /másodautó/, mint amit az életkor mutatna...
ha valakit komolyan érdekel, az keressen vagy írjon a novi1@t-online.hu mail-re...
köszi: Novi

ps;
annak ellenére hogy újonc a jelenlegi státusz, sok minden visszakereshető rólam-tőlem...
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Lapsi - 2017 Július, 16, 17:53:21 pm
Eladó lett a nubiram a hozaszolasaimnal vannak képek róla az ara fix 60000ft Telefonon mindent elmondok róla.Tel:0620 4407905
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 Augusztus, 17, 10:35:25 am
üdv, érkezett egy e-mail hozzám, amit most itt közzé is teszek :oke:

Egy baleset miatt eladóvá vált Daewoo Nexiám 1.5 GL kivitel és 1997. évjárat.
Az autóban alig 67.000 km van, utólag beszerelt klíma (Daewoo Gyulai) és szép, eredeti állapotú a belsőtere.
A balesetben a jobb első futómű sérült meg.
Mellékelek róla pár fényképeket. Természetesen tudok több képet is küldeni.

Az autóért 150.000,-Ft-ot szeretnék kapni és nyitott vagyok az egyeztetésre.
Még csak annyit, hogy a telefont munka közben nem vehetem fel, de visszahívom, aki keres.

Kérem, segítsenek abban, hogy hozzáértő és értékelni tudó új gazdáját megtalálja.

Köszönettel és tisztelettel

--
Vágó Béla
+36-20-924-2556
steeple63@gmail.com

Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 Szeptember, 19, 13:37:29 pm
Az ár irányár :)
https://auto.jofogas.hu/vas/Renault_Laguna_Rxe_1_6_16v_70803357.htm

eladó lesz a nexiám is esetleg ha az valakinek,
1996. 1.5 8v sedan, 4x el.ablak, szervókormány,209.000 km, 2018. 07. műszaki érvényesség,B oszloptól hátrafelé sötétített hővédő műbizonylatos fólia, féklámpás hátsó szárny, bicskakulcsos kp-i zár, friss olaj, gyertya- gyújtókábelek csere, igény esetén 15ös alufelnivel két új gumi és kettő 2011-es évjáratú gumi, iá: 249.999 ft
Cím: Re:Eladó autók
Írta: nemazoty - 2017 November, 08, 14:40:15 pm
Sziasztok!

Bővítettem a leírást

Édesapám után örököltem egy Lanost (nekem van egy másik Lanos már). A hagyatéki végzés előtt szeretnék rá vevőt találni, hogy ne kelljen átírási illetéket fizetnem.
Ha esetleg érdekelne innen valakit...

Pécs-Vasason van helyileg. Fater kb. 2005-ben vette. Második vagy harmadik tulaja volt. Az utóbbi 5-6 évben kb. havonta 1-2 alkalommal használta nagybevásárláskor. Nem patika állapotú, de - többek között - motorilag is rendben van.
"Javítanivalók":
- A vezető oldali ajtó zárján kell mókolni valamit, mert csak az anyósajtó felől beszállva lehet belülről kinyitni a kallantyúval.
- Az egyik gyertyánál gumicsövet kell cserélni
- Kisebb (parkolási) kopások a kasztnin
Nekem sem időm, sem energiám ezekre. Költeni meg nem szeretnék rá, így inkább kedvezőbb áron adom az autót.

Paraméterei:
Daewoo Lanos SE 1.5
1498 cm3, 63 kW, benzines, sedan
motorkód: A15SMS005794R
szín: 07 zöld
évjárat: 1999.02.23.
óraállás: 108607
műszaki 2019.03.05-ig érvényes
légkondi van benne, ill. az első két ablak elektromos
központizár, szervo, asszem légzsák is van benne elöl
van hozzá eredeti Lanos kézikönyv, ill. a rádiósmagnója is az eredeti Daewoo, szerszámostáska (eredeti Daewoo) felszereléssel
van pluszban egy garnitúra gumi (tehát össz. 4 nyári + 4 téli)

Hasznaltauto.hu-n hasonló kaliberű (több kilométerrel és korábban lejáró műszakival) van fenn 200-335e Ft között. Én 200e alatt odaadom, mert sürgős.
Akit érdekel (árajánlattal) írjon a nemazoty (HERNYÓ) gmail (PUNKT) com címre vagy keressen a 20 472 2956 telefonszámon.
Az autó előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Viper - 2017 November, 08, 17:41:10 pm
Az ár irányár :)
https://auto.jofogas.hu/vas/Renault_Laguna_Rxe_1_6_16v_70803357.htm

eladó lesz a nexiám is esetleg ha az valakinek,
1996. 1.5 8v sedan, 4x el.ablak, szervókormány,209.000 km, 2018. 07. műszaki érvényesség,B oszloptól hátrafelé sötétített hővédő műbizonylatos fólia, féklámpás hátsó szárny, bicskakulcsos kp-i zár, friss olaj, gyertya- gyújtókábelek csere, igény esetén 15ös alufelnivel két új gumi és kettő 2011-es évjáratú gumi, iá: 249.999 ft
Szassza!
200 és viszem ;)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 November, 08, 17:49:11 pm
250  :oke: :taps:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Viper - 2017 November, 08, 17:53:02 pm
250  :oke: :taps:
Összes gumival és részletre ;)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 November, 08, 18:02:08 pm
250  :oke: :taps:
Összes gumival és részletre ;)
Alufelnit holnap nézik meg. Ha nem kell ok.
Egyrészletben?  ok :)


Tapatalkkal küldve az én SM-G920F eszközömről

Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2017 November, 09, 19:24:39 pm
Az ár irányár :)
https://auto.jofogas.hu/vas/Renault_Laguna_Rxe_1_6_16v_70803357.htm

nekem ez tetszett mindig is, de még nem / most nem aktuális  :szomoru:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 November, 09, 21:11:06 pm
lehet később még aktuális lesz  :szetvert: :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 November, 12, 16:56:25 pm
ha így megy tovább akkor inkább szétbontom az egész autót  :merges2: :merges2:
tegnap is , meg ma is szólnak hogy jönnek megnézni. tegnap is otthon ültem, hogy mikor jön már, persze nem hív, ma is volt egy hívás, hogy neki azonnal kell egy autó, hogy holnap reggel el tudja vinni a feleségét kórházba.... 5x hívott már, hogy így a busz úgy a busz.... kerestem neki buszt is, hezitál, erre megkérdezi rozsdás -e az autó, mondom a küszöbön hátul egy kb 2x4cm-en felületi rozsda, kis csisszpapír, alapozó kész, gitt sem kell, mert nem rohadt át, nyomkodtam, hogy beszakad-e, nem... azt mondta, háát ő nem akar küszöböt cserélni, mondom he?? nexiámon volt küszöb csere, mert ott benyomtam, és kb 16x4cm-es darabkba esett ki helyből... mindkettő oldalon... de ez, tényleg csak csiszoló papír... hát ő így sokallja a 280.000at is amit ajánlott értekp-ra, így nem indul el érte. mondom ok, van egy másik laguna itt vépen, az 99-es évjárat, 183.000km, digitklímás, rozsdamenetes... nah ő olyat keres milyen árban? 650.000 ft.... prüszkölt... és mondta még eldönti elindul-e a lagunáért.. kíváncsi leszek... 20.45-re érne ide  :omg:
úgyhogy Viper, a 250.000 még áll, jaah mert az alufelniket sem vitték el tegnap, nem is jelentkeztek, így a hétvégén nem csináltam semmit, mert hogy jön ez is az is amazis....
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2017 November, 12, 19:11:20 pm
ha így megy tovább akkor inkább szétbontom az egész autót  :merges2: :merges2:
tegnap is , meg ma is szólnak hogy jönnek megnézni. tegnap is otthon ültem, hogy mikor jön már, persze nem hív, ma is volt egy hívás, hogy neki azonnal kell egy autó, hogy holnap reggel el tudja vinni a feleségét kórházba.... 5x hívott már, hogy így a busz úgy a busz.... kerestem neki buszt is, hezitál, erre megkérdezi rozsdás -e az autó, mondom a küszöbön hátul egy kb 2x4cm-en felületi rozsda, kis csisszpapír, alapozó kész, gitt sem kell, mert nem rohadt át, nyomkodtam, hogy beszakad-e, nem... azt mondta, háát ő nem akar küszöböt cserélni, mondom he?? nexiámon volt küszöb csere, mert ott benyomtam, és kb 16x4cm-es darabkba esett ki helyből... mindkettő oldalon... de ez, tényleg csak csiszoló papír... hát ő így sokallja a 280.000at is amit ajánlott értekp-ra, így nem indul el érte. mondom ok, van egy másik laguna itt vépen, az 99-es évjárat, 183.000km, digitklímás, rozsdamenetes... nah ő olyat keres milyen árban? 650.000 ft.... prüszkölt... és mondta még eldönti elindul-e a lagunáért.. kíváncsi leszek... 20.45-re érne ide  :omg:
úgyhogy Viper, a 250.000 még áll, jaah mert az alufelniket sem vitték el tegnap, nem is jelentkeztek, így a hétvégén nem csináltam semmit, mert hogy jön ez is az is amazis....

Ne  éld bele magad. Aztán, ha jön jön, ha nem nem...

Ja én is árulok egy sérülésmentes fél Corsát, megkímélt, keveset futott, patika állapotú, nyugdíjas körorvostól  :sunyi:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 November, 12, 19:14:34 pm
Aki itt van a ház előtt annak hiszek majd hogy jön.. ma még Zalaegerszegre is levittem volna...nah mindegy . Majd csak lesz valami.úgy még nem volt,hogy nem volt sehogysem :oke:

Tapatalkkal küldve az én SM-G920F eszközömről

Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2017 November, 12, 19:18:06 pm
Aki itt van a ház előtt annak hiszek majd hogy jön.. ma még Zalaegerszegre is levittem volna...nah mindegy . Majd csak lesz valami.úgy még nem volt,hogy nem volt sehogysem :oke:

Tapatalkkal küldve az én SM-G920F eszközömről

Meg ne mozdulj vele, még te rohangálsz majd?
Jól kell beárazni és kivárni a vevőt...
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 November, 12, 19:22:43 pm
nem sürgős nekem eladni, eláll az udvaron  :szetvert: :sunyi:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: captainb - 2017 November, 12, 19:33:25 pm
nem sürgős nekem eladni, eláll az udvaron  :szetvert: :sunyi:
Másik autót beszámítasz? :D
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 November, 12, 19:34:42 pm
csereár 500.000  :szetvert: :sunyi:
vagy ódi 1:1-be?  :laughing: :laughing:
amúgy csere van, készpénzért cserébe adok egy autót  :szetvert:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2017 November, 12, 19:35:34 pm
nem sürgős nekem eladni, eláll az udvaron  :szetvert: :sunyi:
Másik autót beszámítasz? :D

Én igen!
Csak Corsa legyen, 1,7-es tdci légkondival és N1-es a forgalmiban.
A színét nem szabom meg, legfeljebb átszabom az arculatot :)

Cím: Re:Eladó autók
Írta: zsolt160 - 2017 November, 12, 19:36:58 pm
Szerintem kapitányunk egy karbantartott kicsit sérült autóra gondol! :rohog: :fetreng:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2017 November, 12, 19:40:10 pm
Szerintem kapitányunk egy karbantartott kicsit sérült autóra gondol! :rohog: :fetreng:

Semmi baja az A oszloptól hátrafele  :szomoru:
És egyedül állt fel a trailerre is, csörlő nélkül. Meg hűtővíz nélkül. Meg turbónyomás nélkül.  :sir:
Cím: Eladó autók
Írta: drfarago - 2017 November, 23, 23:51:54 pm
Sajnos kénytelen vagyok eladni szeretett 1,8 CDX Nubirámat. Mit tegyek,hogyan hirdessem meg ezen az oldalon. Köszönöm a segítséget.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sznuni - 2017 November, 24, 07:21:31 am
Sajnos kénytelen vagyok eladni szeretett 1,8 CDX Nubirámat. Mit tegyek,hogyan hirdessem meg ezen az oldalon. Köszönöm a segítséget.

Szia!

Úgy mintha interneten hírdetnéd.
De írj le mindent amit tudsz róla.
És persze egy jó árat.  :kacsint: :oke:

Üdv:
sznuni
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2017 November, 24, 21:49:20 pm
Sajnos kénytelen vagyok eladni szeretett 1,8 CDX Nubirámat. Mit tegyek,hogyan hirdessem meg ezen az oldalon. Köszönöm a segítséget.

Szia!

Úgy mintha interneten hírdetnéd.
De írj le mindent amit tudsz róla.
És persze egy jó árat.  :kacsint: :oke:

Üdv:
sznuni

vagy ha hirdetési oldalon már hirdeted, akkor a linkjét beteheted ide.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: drfarago - 2017 November, 25, 00:37:23 am
Szóval,nem hirdetem sehol,mert kicsit félek a "nepperektől",ezért megpróbálom egy normális helyen meghírdetni,azaz itt!
1.8 CDX Nubira. 2004-es 155.500 km-rel,minden bele tartozó és működő extrával.  Világos barna vagy pezsgő színű.

Töltenék fel képet,de sajnos nem sikerült rájönnöm,hogyan kell.

Szeretnék kérni,amennyiben nem nagy gond,egy kis segítséget,úgy az eladási ár megállapításában,mint esetleges vevő megtalálásában.

Köszönöm
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2017 November, 25, 13:53:27 pm
Szóval,nem hirdetem sehol,mert kicsit félek a "nepperektől",ezért megpróbálom egy normális helyen meghírdetni,azaz itt!
1.8 CDX Nubira. 2004-es 155.500 km-rel,minden bele tartozó és működő extrával.  Világos barna vagy pezsgő színű.

Töltenék fel képet,de sajnos nem sikerült rájönnöm,hogyan kell.

Szeretnék kérni,amennyiben nem nagy gond,egy kis segítséget,úgy az eladási ár megállapításában,mint esetleges vevő megtalálásában.

Köszönöm

amikor hozzászólást írsz, az ablak alatt (amibe írsz) van egy felirat: + Csatolmányok és további opciók
erre a feliratra kattintasz, és megjelenik egy csatolás: felirat, ill. Tallózás "gomb". Ennek segítségével tudsz feltölteni képeket.

másik lehetőség: valamely internetes oldalra feltöltöd a képeket, majd az internetes oldal linkjét megosztod. Lehet ez akár a Google Fényképek is.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: drfarago - 2017 November, 26, 20:02:36 pm
Köszönöm,akkor töltök fel pár képet és ez alapján kérném a segítséget. Köszönöm.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2017 November, 27, 21:10:24 pm
Köszönöm,akkor töltök fel pár képet és ez alapján kérném a segítséget. Köszönöm.

A hasznaltauto.hu adatbázisban található autókkal összevetve 700ezer, így nagyon durván. Sajnos kevesen tudják, hogy ez egy jó autó, úgyhogy lehet, menni kell lefelé az árral.
Persze mindez csak akkor igaz, ha találsz rá magánszemélyt. Nepper biztos, hogy max. 500 ezret ad érte, vagy kevesebbet (aztán anélkül, hogy egy fillért költene rá elkezdi árulni 800ezerért).
Az ideális az lenne, ha találná rá konrét vevőt.

Cím: Re:Eladó autók
Írta: drfarago - 2017 November, 27, 22:46:58 pm
Köszönöm. Csak az a félelmem,hogy ha meghirdetem,azonnal rám ugrik egy halom nepper, -pl AAA- és levakarhatatlanok. Azért teszek egy kisérletet.

Még egyszer köszönöm a segítséget.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 November, 28, 07:58:20 am
én 2 autót hirdetek, ettől tartottam én is, hogy nem csak a nepperek szállnak rám, hanem a rómaiak is, de ahhoz képest semmi, érdeklődő nálam szinte 0. bár az is igaz, hogy mindkét kocsi 20 vagy 20+-os korban  :szetvert: :sunyi: :laughing:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: HFT - 2017 November, 28, 19:43:18 pm
Köszönöm. Csak az a félelmem,hogy ha meghirdetem,azonnal rám ugrik egy halom nepper, -pl AAA- és levakarhatatlanok. Azért teszek egy kisérletet.

Még egyszer köszönöm a segítséget.

szerintem se fenyeget ez a veszély, de akkor egyszerűen nemet momdasz és kész.  :oke: csak határozottan.
ha van hirdetésed, azt érdemes megosztani több fórumon, pl., ha van, facebook hirdetési csoportokban is.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Viper - 2017 November, 29, 16:30:26 pm
én 2 autót hirdetek, ettől tartottam én is, hogy nem csak a nepperek szállnak rám, hanem a rómaiak is, de ahhoz képest semmi, érdeklődő nálam szinte 0. bár az is igaz, hogy mindkét kocsi 20 vagy 20+-os korban  :szetvert: :sunyi: :laughing:
Nexcia megvan még??? :csodalkozik:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2017 November, 30, 08:06:32 am
igen  :szetvert: :csodalkozik:
ember mindne héten megkérdezi megvan-e még, de pénzt még nem tudott virítani, de idén szerintem nem is lesz neki, szóval meglesz még egy darabig  :szetvert:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: b.b. - 2017 December, 02, 15:33:02 pm
Kedves Mindenki!

Sziasztok, eladóvá vált második autóként használt zöld színű Daewoo Ticonk.
1998 júliusi, 114 ezer km-el. Az autót 2011-ben vettem 87e km-el egy idősebb papikától. Vezérműszíj, feszítő görgők, vízpumpa 90 ezernél, a küszöb, gyújtáskábel tavaly volt kicserélve.
Sajnos a hátsó sárvédőnél megjelent a rozsda. Olajat (5W-30) 10 ezrenként cseréltem rajta az ékszíjjal együtt. A hátsó fékbetét nyáron, a féltengely csukló mind a két oldalon két éve lett cserélve. Adok hozzá egy téli gumi szettet, felnire szerelve, plusz egy szett első fékbetétet. Vizsga 2018 05.29-ig van rajta.
Az irányára 200ezer Ft. Megtekinthető Budapesten a 21. kerületben, de megbeszélés szerint máshol is találkozhatunk ha érdekel valakit. :)
Köszönöm, ha megosztjátok másokkal is. 
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Highburia - 2017 December, 25, 18:36:20 pm
Sziasztok!

Eladóvá vált 2007. 11. havi Chevrolet Epica 2.0 D LT , fekete színű gépkocsink. Friss műszaki, kiváló állapot, szinte minden cserélve benne, nagyon gondosan tartott, gyakran szervizelt, igényes autó. 7 évre visszamenőleg megvan az összes számla, törzskönyv, éves autópálya, január végéig. Újabb autó vásárlása miatt.
Várom a kedves érdeklődőket, köszönöm, ha megosztjátok!Ára: 1.5 millió Ft
Megtekinteni leginkább V. és XV. kerületben lehet, de megegyezés kérdése.
szecsitommee@gmail.com
Cím: Re:Eladó autók
Írta: hadrienn - 2017 December, 30, 18:17:54 pm
Sziasztok!
Szerintetek egy 2003/10. havi Matiz SE 1.0-át 38300 km-rel mennyiért lehet eladni? Manuális klíma, elől elektromos ablakok, kp-i zár, vezetett szervizkönyv. 2. tulaj vagyok és nemdohányzó nő ;) (tényleg) Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a kocsi jobb elején található néhány esztétikai hiba ;) Műszaki vizsga március elején esedékes. Köszönöm!
Cím: Re:Eladó autók
Írta: zsolt160 - 2017 December, 30, 18:56:23 pm
430-480000 találtam, de mennyit fogna adni érte, az más dolog... Szerintem 400000.- körül eladható.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: hadrienn - 2017 December, 30, 20:56:24 pm
Köszönöm. Ha levizsgáztazom, az vajon növeli az árat?
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2017 December, 30, 21:00:08 pm
Köszönöm. Ha levizsgáztazom, az vajon növeli az árat?

kérdés sürgős eladni vagy ráérsz kivárni,hogy valaki 50-100.000ft al talán többet ad érte
Cím: Re:Eladó autók
Írta: hadrienn - 2017 December, 30, 21:35:37 pm
Köszönöm.
Semmi se sürgős, még csak ízlelgetem az eladás gondolatát, hisz családtag. Épp ezért nepperek, stb. nálam sem játszanak.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Highburia - 2018 Január, 24, 18:37:22 pm
A kiváló állapotban lévő, garázsban tartott, fekete színű Chevy Epica senkit nem érdekel?
ld a hirdetésem dec. 25-nél is!
Sziasztok!

Eladóvá vált 2007. 11. havi Chevrolet Epica 2.0 D LT , fekete színű gépkocsink. Friss műszaki, kiváló állapot, szinte minden cserélve benne, nagyon gondosan tartott, gyakran szervizelt, igényes autó. 7 évre visszamenőleg megvan az összes számla, törzskönyv, éves autópálya, január végéig. Újabb autó vásárlása miatt.
Várom a kedves érdeklődőket, köszönöm, ha megosztjátok!Ára: 1.5 millió Ft
Megtekinteni leginkább V. és XV. kerületben lehet, de megegyezés kérdése.
szecsitommee@gmail.com
Cím: Re:Kérdések , Válaszok /Racer, ill. Nexia-val kapcsolatban/
Írta: mtomi79 - 2018 Február, 08, 20:09:28 pm
Sziasztok!

Eladóvá vált a Nexiám, itt talán gyorsabban elkel egy szimpatizánsnak.

https://www.hasznaltauto.hu/auto/daewoo/nexia/daewoo_nexia_1.5i_gle_gle_kat-12567019

Tamás
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Yeti - 2018 Április, 23, 14:20:02 pm
Sziasztok,

Eladóvá válik hőn szeretett Lacettim modellváltás miatt.
2005-ös Sedan 1.6 16v AC Elite benzin/gáz üzemű 48 literes toroid tartállyal, tankajtó mögé rejtett töltőcsonkkal. Gáz: Landi renzo 2011.08 havi beszerelés 78.000 kmnél.
Műszaki vizsga: 2019.09 hóig. Törzskönyvvel.
ABS, Manuális klíma, 4 elektromos ablak, 2 irányban állítható kormányoszlop, 2 légzsák, fűthető elektromos külső tükrök, első ködlámpa, kormányról vezérelhető gyári blaupunkt fejegység, mankókerék
Az autóban óra szerint 285.000 km van, nem hölgy tulajdonostól, nem garázsban tartott bár féltető, 3 éve csak elektromos dohányos, kisebb esztétikai hibákkal eladó.
Vezérlés csere 270.000 km-nél volt tavaly áprilisban a Sprint autóklinikánál.
Fékek első-hátsó, első gátlók és gömbfejek tavaly tavasszal lettek kompletten cserélve, hátsó nyereg teljesen felújítva.
Szelepfedél tömítés ősszel lett cserélve, de egy garnitúrát adok grátiszban.
Az autón jelenleg Hankook 195/60 R15 téligumi van, nyári 3db felnin 1db felni nélkül. DOT számot összeírom.
Rendszám tábla világítás kontakhibás a foglalatnál, első kipufogó dobot hegeszteni kell de nem vészes a kipufogós szerint,
kézifék beállításra szorul, első lámpákat polírozni kell.
Alsó motorvédő műanyag elem törött, pótló elem a csomagtartóban, felszerelve még nincs.

A héten készítek képeket és felrakom egy oldalra, első körben klubon belül szeretném meghirdetni.

Irányár: 550 ezer királyi forint.
30/7605132
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Tomy61 - 2018 Április, 23, 17:59:49 pm
Szia Yeti! Engem érdekel, csak kicsi idő kéne!
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Yeti - 2018 Május, 06, 20:35:08 pm
Az autó az imént került fel a használtauto.hu-ra

https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/chevrolet/lacetti/chevrolet_lacetti_1_6_16v_elite-12913129

Sziasztok,

Eladóvá válik hőn szeretett Lacettim modellváltás miatt.
2005-ös Sedan 1.6 16v AC Elite benzin/gáz üzemű 48 literes toroid tartállyal, tankajtó mögé rejtett töltőcsonkkal. Gáz: Landi renzo 2011.08 havi beszerelés 78.000 kmnél.
Műszaki vizsga: 2019.09 hóig. Törzskönyvvel.
ABS, Manuális klíma, 4 elektromos ablak, 2 irányban állítható kormányoszlop, 2 légzsák, fűthető elektromos külső tükrök, első ködlámpa, kormányról vezérelhető gyári blaupunkt fejegység, mankókerék
Az autóban óra szerint 285.000 km van, nem hölgy tulajdonostól, nem garázsban tartott bár féltető, 3 éve csak elektromos dohányos, kisebb esztétikai hibákkal eladó.
Vezérlés csere 270.000 km-nél volt tavaly áprilisban a Sprint autóklinikánál.
Fékek első-hátsó, első gátlók és gömbfejek tavaly tavasszal lettek kompletten cserélve, hátsó nyereg teljesen felújítva.
Szelepfedél tömítés ősszel lett cserélve, de egy garnitúrát adok grátiszban.
Az autón jelenleg Hankook 195/60 R15 téligumi van, nyári 3db felnin 1db felni nélkül. DOT számot összeírom.
Rendszám tábla világítás kontakhibás a foglalatnál, első kipufogó dobot hegeszteni kell de nem vészes a kipufogós szerint,
kézifék beállításra szorul, első lámpákat polírozni kell.
Alsó motorvédő műanyag elem törött, pótló elem a csomagtartóban, felszerelve még nincs.

A héten készítek képeket és felrakom egy oldalra, első körben klubon belül szeretném meghirdetni.

Irányár: 550 ezer királyi forint.
30/7605132
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2018 Szeptember, 12, 07:19:02 am
2007. októberi, itthon vásárolt egy tulajos H-Astra, metál szürke, kombi.
Csomagtartó 510 literes (+ a kalaptartó fölötti rész).

1.7 cdti, 5 sebességes (6-osal meg ne vedd!), tempomat, mindenféle elektromos frincfranccal (pl 4 automata el ablak, sebességfüggő hifi hangerő állítás (gyorsulsz, hangosodik, lassulsz, halkul, ablaktörlő intervallumot te állítod, vészfékezésnil vadul villogtatja a középső féklámpát, stb, stb...), tolatóradar, vonóhorog, hátsó ablakokon passzentos árnyékolók, meg ilyenek. FedComp: pillanatnyi- és átlagfogyi, megtett km,megtehető km, mozgásban töltött idő/km, indítások/leállítások közt megtett idő/km, tudd mérföldben mérni, egy gallonnal megtehető mérföldek száma, stb. )... 0,5 C-onként állítható automata klíma, deréktámasz, könyöklő, elektromosan behajtható tükrök, sebváltózár.
A DRL-t kivéve minden extrája gyári, azt Sebike hozta (phillips)
Tetőcsom, téli gumi felnin, stb, stb..

Kb okt elején elvihető lesz.

Karbantartott, garázslakó.
Előírt 30e helyett 15 ezrenként olajcsere, mindig GM olajjal kapott egyszer tettek bele OMV-t a márkaszervizben, de szóltam, hogy maradjunk a gyárinál.
Szept 4-én volt olajcsere.
Aug 10-én féktárcsa, fékbetét csere, első toronycsapágyak  cseréje.
Egyszer cserélni kellett a hűtőjét kb 4 éve.
Tavaly kapott új generátort (gyárit, márkaszervizben)
Az ajánlott vezérléscsere 30e km múlva esedékes, előírás szerint 40, vagy 50 múlva.

Vizsga 2019 októberig.
Számlák, munkalapok, vizsgalapok elrakva, szvizkönyv pecsételve,

Rápillantottam, most 4.6 liter/100 km a gázolaj fogyasztása.

a GM olaj nem a legjobb választás nagyonsok negatív visszajelzés van rá
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2018 Szeptember, 12, 07:53:13 am
Ezzel ellentétesek az információim és a tapasztalataim is, legalábbis az 1.7 cdti motor esetében.
Corsában is ez az erőmű volt (+tuning) és ezzel az olajjal ment 450e km-t eredeti főtengellyel, dugókkal, szimeringekkel stb. És még elment volna jó darabig szerintem, ha nincs az a csatt.
Nyilván nem 30.000 km-es csereperiódussal.

2007. októberi, itthon vásárolt egy tulajos H-Astra, metál szürke, kombi.
Csomagtartó 510 literes (+ a kalaptartó fölötti rész).

1.7 cdti, 5 sebességes (6-osal meg ne vedd!), tempomat, mindenféle elektromos frincfranccal (pl 4 automata el ablak, sebességfüggő hifi hangerő állítás (gyorsulsz, hangosodik, lassulsz, halkul, ablaktörlő intervallumot te állítod, vészfékezésnil vadul villogtatja a középső féklámpát, stb, stb...), tolatóradar, vonóhorog, hátsó ablakokon passzentos árnyékolók, meg ilyenek. FedComp: pillanatnyi- és átlagfogyi, megtett km,megtehető km, mozgásban töltött idő/km, indítások/leállítások közt megtett idő/km, tudd mérföldben mérni, egy gallonnal megtehető mérföldek száma, stb. )... 0,5 C-onként állítható automata klíma, deréktámasz, könyöklő, elektromosan behajtható tükrök, sebváltózár.
A DRL-t kivéve minden extrája gyári, azt Sebike hozta (phillips)
Tetőcsom, téli gumi felnin, stb, stb..

Kb okt elején elvihető lesz.

Karbantartott, garázslakó.
Előírt 30e helyett 15 ezrenként olajcsere, mindig GM olajjal kapott egyszer tettek bele OMV-t a márkaszervizben, de szóltam, hogy maradjunk a gyárinál.
Szept 4-én volt olajcsere.
Aug 10-én féktárcsa, fékbetét csere, első toronycsapágyak  cseréje.
Egyszer cserélni kellett a hűtőjét kb 4 éve.
Tavaly kapott új generátort (gyárit, márkaszervizben)
Az ajánlott vezérléscsere 30e km múlva esedékes, előírás szerint 40, vagy 50 múlva.

Vizsga 2019 októberig.
Számlák, munkalapok, vizsgalapok elrakva, szvizkönyv pecsételve,

Rápillantottam, most 4.6 liter/100 km a gázolaj fogyasztása.

a GM olaj nem a legjobb választás nagyonsok negatív visszajelzés van rá
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2018 Szeptember, 12, 19:28:28 pm
30.000 egyik olaj sem bírja  ki de amellett kitartok,hogy a GM olaj egy szemét,2012 es benzines  Corsában 6000km város után hangosabb lett a motor,Laguna 2.0dci be beraktuk (ugyanaz a motor mint a vivaro 2.0cdti) az ELF  után szólt a turbó egy 60.000km es autón és még jópár hasonló sztori van...


Ezzel ellentétesek az információim és a tapasztalataim is, legalábbis az 1.7 cdti motor esetében.
Corsában is ez az erőmű volt (+tuning) és ezzel az olajjal ment 450e km-t eredeti főtengellyel, dugókkal, szimeringekkel stb. És még elment volna jó darabig szerintem, ha nincs az a csatt.
Nyilván nem 30.000 km-es csereperiódussal.

2007. októberi, itthon vásárolt egy tulajos H-Astra, metál szürke, kombi.
Csomagtartó 510 literes (+ a kalaptartó fölötti rész).

1.7 cdti, 5 sebességes (6-osal meg ne vedd!), tempomat, mindenféle elektromos frincfranccal (pl 4 automata el ablak, sebességfüggő hifi hangerő állítás (gyorsulsz, hangosodik, lassulsz, halkul, ablaktörlő intervallumot te állítod, vészfékezésnil vadul villogtatja a középső féklámpát, stb, stb...), tolatóradar, vonóhorog, hátsó ablakokon passzentos árnyékolók, meg ilyenek. FedComp: pillanatnyi- és átlagfogyi, megtett km,megtehető km, mozgásban töltött idő/km, indítások/leállítások közt megtett idő/km, tudd mérföldben mérni, egy gallonnal megtehető mérföldek száma, stb. )... 0,5 C-onként állítható automata klíma, deréktámasz, könyöklő, elektromosan behajtható tükrök, sebváltózár.
A DRL-t kivéve minden extrája gyári, azt Sebike hozta (phillips)
Tetőcsom, téli gumi felnin, stb, stb..

Kb okt elején elvihető lesz.

Karbantartott, garázslakó.
Előírt 30e helyett 15 ezrenként olajcsere, mindig GM olajjal kapott egyszer tettek bele OMV-t a márkaszervizben, de szóltam, hogy maradjunk a gyárinál.
Szept 4-én volt olajcsere.
Aug 10-én féktárcsa, fékbetét csere, első toronycsapágyak  cseréje.
Egyszer cserélni kellett a hűtőjét kb 4 éve.
Tavaly kapott új generátort (gyárit, márkaszervizben)
Az ajánlott vezérléscsere 30e km múlva esedékes, előírás szerint 40, vagy 50 múlva.

Vizsga 2019 októberig.
Számlák, munkalapok, vizsgalapok elrakva, szvizkönyv pecsételve,

Rápillantottam, most 4.6 liter/100 km a gázolaj fogyasztása.

a GM olaj nem a legjobb választás nagyonsok negatív visszajelzés van rá
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Tomy61 - 2018 Szeptember, 12, 19:44:15 pm
Szerintem nem biztos hogy (csak) az olajjal van baj. Szervízvezetőm Clio 1,5 dci autójában csak ELF motorolaj került, csakúgy, mint a családjában másik kettőbe. Bőven 250000 km feletti futásteljesítmény, a motor még nem volt bontva, javítva. Csak a kötelező szervízek, igaz 15000 km-ként. A 30000 km-es szerviz intervallum a valóságtól erősen elrugaszkodott dolog, marketing fogás, semmi több. Szerintem!
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2018 Szeptember, 12, 20:03:43 pm
Szerintem nem biztos hogy (csak) az olajjal van baj. Szervízvezetőm Clio 1,5 dci autójában csak ELF motorolaj került, csakúgy, mint a családjában másik kettőbe. Bőven 250000 km feletti futásteljesítmény, a motor még nem volt bontva, javítva. Csak a kötelező szervízek, igaz 15000 km-ként. A 30000 km-es szerviz intervallum a valóságtól erősen elrugaszkodott dolog, marketing fogás, semmi több. Szerintem!

Most beszéltem egy Dusteressel , 263 e km van a kocsiban, 4x4, semmi baja. 1.5 dci.
Elmondása szerint a részecskeszűrő visszajelző pislog benne egyre többet, majd cserés lesz valamikor.
Na meg én pályán tempomattal használom, 60 C alatt nem nyomtamneki soha, leállítás előtt várok egy percet (kapu kinyit, beáll, becsuk, garázs kinyit, beáll, becsuk
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2018 Szeptember, 13, 00:14:56 am
Szerintem nem biztos hogy (csak) az olajjal van baj. Szervízvezetőm Clio 1,5 dci autójában csak ELF motorolaj került, csakúgy, mint a családjában másik kettőbe. Bőven 250000 km feletti futásteljesítmény, a motor még nem volt bontva, javítva. Csak a kötelező szervízek, igaz 15000 km-ként. A 30000 km-es szerviz intervallum a valóságtól erősen elrugaszkodott dolog, marketing fogás, semmi több. Szerintem!

maximális marketingfogás a 30.000 olajcsereciklus  de sajnos sokan meg vannak győzödve róla,hogy kibírja dizelnél én nem ajánlom a 10.000nél többet,3 hete épp egy Audis ügyfelet nem lehetett meggyőzni,hogy nincs 30.000es olaj de neki olyan kell megkapta a gyári audit.A legjobb példa pont a chevi esetén van Z20S motor Nubira/Lacetti és a -cruze esetén 15000km Epica Captiva Antara esetén 30.000 olaj és szűrő ugyanaz akkor miért?GM nél anno megmondták,hogy mindez a marketingesek miatt lett mert a felső kategóriában elvárják a nyújtott szervizciklust..
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2018 Szeptember, 13, 02:20:13 am
Szerintem nem biztos hogy (csak) az olajjal van baj. Szervízvezetőm Clio 1,5 dci autójában csak ELF motorolaj került, csakúgy, mint a családjában másik kettőbe. Bőven 250000 km feletti futásteljesítmény, a motor még nem volt bontva, javítva. Csak a kötelező szervízek, igaz 15000 km-ként. A 30000 km-es szerviz intervallum a valóságtól erősen elrugaszkodott dolog, marketing fogás, semmi több. Szerintem!

maximális marketingfogás a 30.000 olajcsereciklus  de sajnos sokan meg vannak győzödve róla,hogy kibírja dizelnél én nem ajánlom a 10.000nél többet,3 hete épp egy Audis ügyfelet nem lehetett meggyőzni,hogy nincs 30.000es olaj de neki olyan kell megkapta a gyári audit.A legjobb példa pont a chevi esetén van Z20S motor Nubira/Lacetti és a -cruze esetén 15000km Epica Captiva Antara esetén 30.000 olaj és szűrő ugyanaz akkor miért?GM nél anno megmondták,hogy mindez a marketingesek miatt lett mert a felső kategóriában elvárják a nyújtott szervizciklust..

Nyilván más terhelést kap városban, folyamatos hideg üzemben és mást tempomattal pályázva... Utóbbi lehet akár 30e közeli is.
Nyergeseknél nem ritka a 60-120.000 km-es csereperiódus. Jó, 2000 alatt forognak, van bennük 20-30 liter olaj, de akkor is !:) Irdatlan mennyiségű kormot kell lebegtetniük, hatalmas a mechanikai nyírás (darabolja ám a hosszú szénhidrogén láncokat!) és mégis. 2-3000 Nm nyomatékhoz azért kell a kenés...
No meg GM-ből is van 10W-40, meg 5W-30 is...
Arról nem is beszélve, hogy indításkor 4-10 fordulat alatt mennyi üzemanyag folyik le a henger palástján a kenőolajba, szemben azzal, ha pöccre indul az autó.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2018 Szeptember, 13, 05:34:57 am
Szerintem nem biztos hogy (csak) az olajjal van baj. Szervízvezetőm Clio 1,5 dci autójában csak ELF motorolaj került, csakúgy, mint a családjában másik kettőbe. Bőven 250000 km feletti futásteljesítmény, a motor még nem volt bontva, javítva. Csak a kötelező szervízek, igaz 15000 km-ként. A 30000 km-es szerviz intervallum a valóságtól erősen elrugaszkodott dolog, marketing fogás, semmi több. Szerintem!

maximális marketingfogás a 30.000 olajcsereciklus  de sajnos sokan meg vannak győzödve róla,hogy kibírja dizelnél én nem ajánlom a 10.000nél többet,3 hete épp egy Audis ügyfelet nem lehetett meggyőzni,hogy nincs 30.000es olaj de neki olyan kell megkapta a gyári audit.A legjobb példa pont a chevi esetén van Z20S motor Nubira/Lacetti és a -cruze esetén 15000km Epica Captiva Antara esetén 30.000 olaj és szűrő ugyanaz akkor miért?GM nél anno megmondták,hogy mindez a marketingesek miatt lett mert a felső kategóriában elvárják a nyújtott szervizciklust..

Nyilván más terhelést kap városban, folyamatos hideg üzemben és mást tempomattal pályázva... Utóbbi lehet akár 30e közeli is.
Nyergeseknél nem ritka a 60-120.000 km-es csereperiódus. Jó, 2000 alatt forognak, van bennük 20-30 liter olaj, de akkor is !:) Irdatlan mennyiségű kormot kell lebegtetniük, hatalmas a mechanikai nyírás (darabolja ám a hosszú szénhidrogén láncokat!) és mégis. 2-3000 Nm nyomatékhoz azért kell a kenés...
No meg GM-ből is van 10W-40, meg 5W-30 is...
Arról nem is beszélve, hogy indításkor 4-10 fordulat alatt mennyi üzemanyag folyik le a henger palástján a kenőolajba, szemben azzal, ha pöccre indul az autó.

gm 5w30 ról beszélünk 10w40 még lánckenőnek se,30.000 semmilyen esetben se,kamion más tészta az áltag autóhoz képest 5-8x olaj mennyiség alaccsony fordulat és a hosszú megtett utak jellemzően reggel elindítja este leállítja
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Yeti - 2018 Szeptember, 13, 06:36:08 am
Sziasztok

Kollégám árulja a rendszeresen karbantartott de a múlt heten megtört Nubira III 1.8 CDX--ét. Az autó Lábatlanon található, árat felszereltséget később felrakok.
Légzsákok nem nyiltak.

Ugyanitt gyári Chevrolet es Nubira alufelni eladó. Ezekről kepek hamarosan.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180913/a4cc503e7b080cd2bd60b3d30c317e9a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180913/a1e450ee3cdc9b36edd15aa5a09dba47.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180913/0e193fc724ff91bd593b7473a0f0b051.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180913/a0a52dbb2fde79df5a9e9678db0aab45.jpg)

Tapatalkkal küldve Samsung Galaxy-ról

Cím: Re:Eladó autók
Írta: Tom J - 2018 Szeptember, 27, 05:31:12 am
Üdv!
Gondolkodtam pontosan melyik témakörbe is tegyem fel...
Eladásra kínálok egy 2002-es Evanda-t. Sajnos jelenleg fékhibás. Alkatrésznek, bontásra ideális elsősorban, mivel az alja a hátsó tengely környékén erősen korrodált, így nehéz már ezt a fém fékcső hibát is orvosolni, s számunkra túl drága is már. Remélem nem sért szabályzatot, a komplett hirdetését linkelem be, az a legegyszerűbb, bővebben le van írva benne pár dolog, természetesen érdeklődés esetén még részletesebb tájékoztatást tudok adni a járműről.

https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/daewoo/evanda/daewoo_evanda_2_0_cdx-13465086
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2018 Október, 14, 16:43:29 pm
Tipusváltás miatt eladó a nejem SW Nubirája 2006 os 1.8 CDX 188.000km benzin gáz(1 éves AC-Stag qbox rendszer)
felszereltség:4 légzsák,ABS/TCS,sebességfüggő szervó,ködlámpa,esőszenzor,Osram nappali fény,Webasto állófűtés,4 elektromos ablak,elektromos fűtött tükrök,Multimédia tolatókamerával,vonóhorog,gyári könnyűfémfelni.
Az autó 3 éve került hozzánk váltóhibásan akkor kapott új kuplungszettet és ÚJ váltót!Tavaly a motorra jellemző tipushibák lettek kigyomlálva(Götze gyűrűszett és hajtókarcsapágy,kapott egy 30.000km es hengerfejet szívósort és egy leömlőt,új vízpumpát és vezérműszíj szettet gyertyát és a gázrendszer is akkor lett kicserélve).Aktulási éves olaj és  szűrőcsere most lett elvégezve. Irányár 979.000Ft
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2018 November, 25, 16:58:11 pm
https://kocsi.hu/chevrolet/lacetti/chevrolet-lacetti-1-8-sw-platinum-hirdetesid-mn55dr?fbclid=IwAR0AD6Xw891llm2hUXi9jTMOM_i92J8YuHRwyZcR3WRsfo-48mPEwQQ1L4k

Tipusváltás miatt eladó a nejem SW Nubirája 2006 os 1.8 CDX 188.000km benzin gáz(1 éves AC-Stag qbox rendszer)
felszereltség:4 légzsák,ABS/TCS,sebességfüggő szervó,ködlámpa,esőszenzor,Osram nappali fény,Webasto állófűtés,4 elektromos ablak,elektromos fűtött tükrök,Multimédia tolatókamerával,vonóhorog,gyári könnyűfémfelni.
Az autó 3 éve került hozzánk váltóhibásan akkor kapott új kuplungszettet és ÚJ váltót!Tavaly a motorra jellemző tipushibák lettek kigyomlálva(Götze gyűrűszett és hajtókarcsapágy,kapott egy 30.000km es hengerfejet szívósort és egy leömlőt,új vízpumpát és vezérműszíj szettet gyertyát és a gázrendszer is akkor lett kicserélve).Aktulási éves olaj és  szűrőcsere most lett elvégezve. Irányár 979.000Ft
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2018 November, 26, 08:36:54 am
Szép ótó. Kár, hogy az optimálisnál több járművünk van már így is...
https://kocsi.hu/chevrolet/lacetti/chevrolet-lacetti-1-8-sw-platinum-hirdetesid-mn55dr?fbclid=IwAR0AD6Xw891llm2hUXi9jTMOM_i92J8YuHRwyZcR3WRsfo-48mPEwQQ1L4k

Tipusváltás miatt eladó a nejem SW Nubirája 2006 os 1.8 CDX 188.000km benzin gáz(1 éves AC-Stag qbox rendszer)
felszereltség:4 légzsák,ABS/TCS,sebességfüggő szervó,ködlámpa,esőszenzor,Osram nappali fény,Webasto állófűtés,4 elektromos ablak,elektromos fűtött tükrök,Multimédia tolatókamerával,vonóhorog,gyári könnyűfémfelni.
Az autó 3 éve került hozzánk váltóhibásan akkor kapott új kuplungszettet és ÚJ váltót!Tavaly a motorra jellemző tipushibák lettek kigyomlálva(Götze gyűrűszett és hajtókarcsapágy,kapott egy 30.000km es hengerfejet szívósort és egy leömlőt,új vízpumpát és vezérműszíj szettet gyertyát és a gázrendszer is akkor lett kicserélve).Aktulási éves olaj és  szűrőcsere most lett elvégezve. Irányár 979.000Ft
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2018 November, 27, 11:02:15 am
akkor én mit mondjak?

Szép ótó. Kár, hogy az optimálisnál több járművünk van már így is...
https://kocsi.hu/chevrolet/lacetti/chevrolet-lacetti-1-8-sw-platinum-hirdetesid-mn55dr?fbclid=IwAR0AD6Xw891llm2hUXi9jTMOM_i92J8YuHRwyZcR3WRsfo-48mPEwQQ1L4k

Tipusváltás miatt eladó a nejem SW Nubirája 2006 os 1.8 CDX 188.000km benzin gáz(1 éves AC-Stag qbox rendszer)
felszereltség:4 légzsák,ABS/TCS,sebességfüggő szervó,ködlámpa,esőszenzor,Osram nappali fény,Webasto állófűtés,4 elektromos ablak,elektromos fűtött tükrök,Multimédia tolatókamerával,vonóhorog,gyári könnyűfémfelni.
Az autó 3 éve került hozzánk váltóhibásan akkor kapott új kuplungszettet és ÚJ váltót!Tavaly a motorra jellemző tipushibák lettek kigyomlálva(Götze gyűrűszett és hajtókarcsapágy,kapott egy 30.000km es hengerfejet szívósort és egy leömlőt,új vízpumpát és vezérműszíj szettet gyertyát és a gázrendszer is akkor lett kicserélve).Aktulási éves olaj és  szűrőcsere most lett elvégezve. Irányár 979.000Ft
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2018 November, 27, 12:49:46 pm
 :yoyo:
Nálam még csak 100%-al lépi túl a szükségest...

akkor én mit mondjak?

Szép ótó. Kár, hogy az optimálisnál több járművünk van már így is...
https://kocsi.hu/chevrolet/lacetti/chevrolet-lacetti-1-8-sw-platinum-hirdetesid-mn55dr?fbclid=IwAR0AD6Xw891llm2hUXi9jTMOM_i92J8YuHRwyZcR3WRsfo-48mPEwQQ1L4k

Tipusváltás miatt eladó a nejem SW Nubirája 2006 os 1.8 CDX 188.000km benzin gáz(1 éves AC-Stag qbox rendszer)
felszereltség:4 légzsák,ABS/TCS,sebességfüggő szervó,ködlámpa,esőszenzor,Osram nappali fény,Webasto állófűtés,4 elektromos ablak,elektromos fűtött tükrök,Multimédia tolatókamerával,vonóhorog,gyári könnyűfémfelni.
Az autó 3 éve került hozzánk váltóhibásan akkor kapott új kuplungszettet és ÚJ váltót!Tavaly a motorra jellemző tipushibák lettek kigyomlálva(Götze gyűrűszett és hajtókarcsapágy,kapott egy 30.000km es hengerfejet szívósort és egy leömlőt,új vízpumpát és vezérműszíj szettet gyertyát és a gázrendszer is akkor lett kicserélve).Aktulási éves olaj és  szűrőcsere most lett elvégezve. Irányár 979.000Ft
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2019 Március, 04, 08:02:52 am
mivel lezúzták nővérem autóját, kinézte az új gépet magának, én úgy gondolom ez külföldi, mert a reg. matricát nem látom rajta meg friss műszakija lenne... az ok, hogy magyar autó után lehet nézni ügyfélkapun, de van valami oldal ahol mondjuk alvázszám alapján meg lehetne nézni ezt az autót mi lehetett az előélete?
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/chevrolet/aveo/chevrolet_aveo_1_4_lt_plus-14053958

ha valaki lát valami furát az jelezze :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sznuni - 2019 Március, 04, 11:53:13 am
mivel lezúzták nővérem autóját, kinézte az új gépet magának, én úgy gondolom ez külföldi, mert a reg. matricát nem látom rajta meg friss műszakija lenne... az ok, hogy magyar autó után lehet nézni ügyfélkapun, de van valami oldal ahol mondjuk alvázszám alapján meg lehetne nézni ezt az autót mi lehetett az előélete?
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/chevrolet/aveo/chevrolet_aveo_1_4_lt_plus-14053958

ha valaki lát valami furát az jelezze :oke:

Csak azt az infót látod a rendszám alapján, amit itthon intéztek vele, ha kinti kocsi.
Rendszáma van? Ha nincs akkor kinti lehet. Ha van meg tudod nézni.
Max azt látod, amit itthon csináltak vele, azaz vizsga. Az enyémről is ennyi van. Plusz amit az előző gazda hozzá adott papírokat.
Szerintem jól néz ki, nem látok rajta semmi furát. Igazából, ha jól karban volt tartva nincs vele probléma, max a motort kellene meghajtani egy kicsit a szelep letapadás miatt. De az inkább Kalos betegség volt. Az ár a kérdés mennyire drága vagy sem.

Üdv:
sznuni
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2019 Március, 04, 12:08:03 pm
igen, mivel reg matrica nincs rajta gondolom semmi nincs az ügyfélkapun
ezért kérdeztem nincs -e valami külföldi oldal ahol alvázszám alapján meg lehet nézni az előéletet :oke:
ár passz, 1.3 millió volt az előző aveoja, de az nem volt így felszerelve, az is külföldi volt, de próbálják letolni 1millióra az árat
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2019 Március, 04, 12:38:51 pm
mivel lezúzták nővérem autóját, kinézte az új gépet magának, én úgy gondolom ez külföldi, mert a reg. matricát nem látom rajta meg friss műszakija lenne... az ok, hogy magyar autó után lehet nézni ügyfélkapun, de van valami oldal ahol mondjuk alvázszám alapján meg lehetne nézni ezt az autót mi lehetett az előélete?
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/chevrolet/aveo/chevrolet_aveo_1_4_lt_plus-14053958

ha valaki lát valami furát az jelezze :oke:

nem lehet megnézni alvázszám alapján
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2019 Március, 04, 12:40:07 pm
köszönöm, akkor marad a szerencse, hogy nem volt bajos  :oke: :taps:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2019 Március, 04, 12:48:31 pm
https://www.autodna.hu/alvazszam-lekerdezes
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2019 Március, 04, 12:50:58 pm
köszönöm, akkor marad a szerencse, hogy nem volt bajos  :oke: :taps:

köszönöm, akkor marad a szerencse, hogy nem volt bajos  :oke: :taps:

Hmmm, kollegám most vett autót. A márkaszerviz elzárkózik az átvizsgálástól, illetve csak szakvéleményt ad megbontás nélküli vizsgálatról. Se veszekedni, se üzletet rontani nem akar. Nem szeretne belefutni abba sem, hogy a vevő 'dehát miért nem tárták fel' kérdéssel jöjjön vissza egy hét múlva...
Szóban elmondja a tapasztalatokat, de le nem írja...
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Maci79 - 2019 Március, 05, 21:13:18 pm
 https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1_5_s_dolce-14081586

Üdvözlet mindenkinek!

Eladó sorba került családi Lanosunk.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2019 Március, 05, 22:13:32 pm
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1_5_s_dolce-14081586

Üdvözlet mindenkinek!

Eladó sorba került családi Lanosunk.

Évi 6.300 km-t mentetek vele?  Azta!
Cím: Re:Eladó autók
Írta: kabe77 - 2019 Március, 06, 08:26:30 am
köszönöm, akkor marad a szerencse, hogy nem volt bajos  :oke: :taps:

köszönöm, akkor marad a szerencse, hogy nem volt bajos  :oke: :taps:

Hmmm, kollegám most vett autót. A márkaszerviz elzárkózik az átvizsgálástól, illetve csak szakvéleményt ad megbontás nélküli vizsgálatról. Se veszekedni, se üzletet rontani nem akar. Nem szeretne belefutni abba sem, hogy a vevő 'dehát miért nem tárták fel' kérdéssel jöjjön vissza egy hét múlva...
Szóban elmondja a tapasztalatokat, de le nem írja...
Két évvel ezelőtt a kolléganőm a lányának keresett autót. Olcsó (500 ezerig) jöhetett csak szóba. Találtam is egy Thaliat, gázüzemmel, egy tulajdonossal, magyarországi származással. Mivel messze volt, felhívtam, és mondtam, ha az én költségemre beviszi egy közeli márkaszervizbe bevizsgáltatni, akkor megvesszük. Lebeszéltem a márkaszervizzel, a tulaj elvitte, majd a szerviz átküldte az írásos véleményt. A tulaj is örült, mert kiderült, hogy a hátsó fékek javításra szorulnak, amit azonnal meg is csináltatott és így vettük meg az autót.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2019 Március, 06, 08:28:05 am
ez bajos volt , így nem került megvételre, megnézték, én nem voltam ott, de azt mondták törött volt és nem vágtak bele
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Maci79 - 2019 Március, 15, 07:04:27 am
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1_5_s_dolce-14081586

Üdvözlet mindenkinek!

Eladó sorba került családi Lanosunk.

Évi 6.300 km-t mentetek vele?  Azta!

Szia!

6 éves koráig még havat sem látott,aztán szülők költöztek,én meg vettem magamnak saját autót.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2019 Március, 15, 07:35:39 am
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/daewoo/lanos/daewoo_lanos_1_5_s_dolce-14081586

Üdvözlet mindenkinek!

Eladó sorba került családi Lanosunk.

Évi 6.300 km-t mentetek vele?  Azta!

Szia!

6 éves koráig még havat sem látott,aztán szülők költöztek,én meg vettem magamnak saját autót.

Akkor alkalmi vétel!
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2019 Március, 30, 10:04:40 am
Egyliteres Peugeot 106 eladó, nyugdíjas családtagomtól. 96.000 km-t futott, magyarországi.
Zöld, ötajtós, '99-es évjárat.
300e Ft körül.


Cím: Re:Eladó autók
Írta: SRGedeon - 2019 Március, 31, 09:04:17 am
Engem lehet, hogy érdekel.
Kicsit művelem magam előtte Peugeotilag. :)
Írjál részleteket addig is, ami ilyenkor érdekes szokott lenni.

Köszi!

(Nejem szeretne egy pici, csak városban szaladgáló autót. Jogsija régóta, de sose vezetett [a Leganza szerinte nagy, utálja vezetni]. Szóval kicsit tanulósi is lenne. Elsőre valami ilyen, 300 körüli valamire gondoltunk.)

Egyliteres Peugeot 106 eladó, nyugdíjas családtagomtól. 96.000 km-t futott, magyarországi.
Zöld, ötajtós, '99-es évjárat.
300e Ft körül.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2019 Március, 31, 09:48:05 am
Engem lehet, hogy érdekel.
Kicsit művelem magam előtte Peugeotilag. :)
Írjál részleteket addig is, ami ilyenkor érdekes szokott lenni.

Köszi!

(Nejem szeretne egy pici, csak városban szaladgáló autót. Jogsija régóta, de sose vezetett [a Leganza szerinte nagy, utálja vezetni]. Szóval kicsit tanulósi is lenne. Elsőre valami ilyen, 300 körüli valamire gondoltunk.)

Egyliteres Peugeot 106 eladó, nyugdíjas családtagomtól. 96.000 km-t futott, magyarországi.
Zöld, ötajtós, '99-es évjárat.
300e Ft körül.

Ő az. https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/peugeot/106/peugeot_106_1_0_activ-14200344
Cím: Re:Eladó autók
Írta: SRGedeon - 2019 Március, 31, 12:35:15 pm
Jónak tűnik.
Ha lenne benne vmi kis klíma akár jöhetne is. Így keresgél tovább. Klímát mindenképp szeretne.
Cím: Re:Eladó autók
Írta: sebike - 2019 Március, 31, 16:06:41 pm
Jónak tűnik.
Ha lenne benne vmi kis klíma akár jöhetne is. Így keresgél tovább. Klímát mindenképp szeretne.

300as kategóriában működő klimával nem fogsz találni
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2019 Március, 31, 17:31:06 pm
Akkor ősszel kell olcsó gyakorlósautót venni, tavasszal meg a véglegest :)
Jónak tűnik.
Ha lenne benne vmi kis klíma akár jöhetne is. Így keresgél tovább. Klímát mindenképp szeretne.

300as kategóriában működő klimával nem fogsz találni
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Szassza - 2019 Április, 01, 08:15:12 am
Jónak tűnik.
Ha lenne benne vmi kis klíma akár jöhetne is. Így keresgél tovább. Klímát mindenképp szeretne.

300as kategóriában működő klimával nem fogsz találni
265.000 ftért vitték el a rönyómat, abba működött a klíma  :szetvert: :sunyi: :oke:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: SRGedeon - 2019 Április, 01, 22:05:41 pm
Közben kiderült az igazság is. Baj, hogy nincs klíma, de még nagyobb baj, hogy zöld!  :hahota:  :yoyo:
Az állítólag kizáró ok.  :szetvert:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2019 Április, 02, 06:31:59 am
Közben kiderült az igazság is. Baj, hogy nincs klíma, de még nagyobb baj, hogy zöld!  :hahota:  :yoyo:
Az állítólag kizáró ok.  :szetvert:

Teljesen érthtő :laughing:
ui: Fényező a szomszédom, szólhatok neki :)
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Jani - 2019 Április, 02, 12:37:41 pm
Nálunk is kizáró ok volt a zöld szín. :D Nezzetek 1-es Twingot, nyitható tető sokkal jobb mint a klíma. :D

Tapatalkkal küldve az én Redmi 3S eszközömről

Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2019 Április, 02, 15:31:09 pm
Nálunk is kizáró ok volt a zöld szín. :D Nezzetek 1-es Twingot, nyitható tető sokkal jobb mint a klíma. :D

Tapatalkkal küldve az én Redmi 3S eszközömről

Mi pasik meg belül ülünk és tökre nem látjuk milyen színű az autó KÍVÜL  :sunyi:
Bár pont ez a pözsó belül is zöld kárpitozású....
Cím: Re:Eladó autók
Írta: Cruzer85 - 2019 Április, 12, 06:58:21 am
Sziasztok!

Eladó lesz az autóm, mivel kaptam céges paripát és gyakorlatilag már nem használjuk. Még nem tettem fel sehova, fórumtársaké az elsőbbség.
1.6 124LE Cruze hatchback (5 ajtós), LT+ felszereltség (+navi), 2011.09 havi, 62000km, szervizkönyv, pewter grey szín.

Érdeklődni privátban :kacsint:
Cím: Re:Eladó autók
Írta: attis - 2019 Április, 23, 06:55:11 am
Peugeot 508 limuzin.

Egy barátunk céges autóját flottacserekor egy másik barátunk megvette. Aki szintén céges kocsival jár, franc se érti minek  :???: Hirtelen ötlet volt, mert tetszett neki. Párszor elment vele a Balatonig 2-3 év alatt, most meg rájött, hogy csak kerülgeti a garázsban. Baba az autó. Valami egészen spéci vöröses sötétbarna gyöngyházmetál, ránézésre én is feketét momdtam először.
 
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/peugeot/508/peugeot_508_1_6_thp_allure_hibatlan_mo-i_valos_km-14230816

Cím: Re:Eladó autók
Írta: s_szecsko - 2019 Október, 23, 16:14:26 pm
Eladó Chevrolet Epica 2007/3 2.0 diesel
8 jó gumival, téli szett külön lemezfelnin (nyári 6mm, téli 7.2mm profillal, 2017-ben vettem őket)
Vezérléscsere 20e km-el ezelőtt
Fékek körbe újak.
118e valós km

Javításokról számlák vannak.
Balesetmentes, minden extrája működik.

Chevroberto-nál karbantartva, hogy jó is legyen.
Típushoz gyártott La Prealpina tetőcsomagtartóval.

Vételár 1.650.000Ft tulajdonostól.

További infó a hirdetésben: https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/chevrolet/epica/chevrolet_epica_2_0_d_ls-15008396